PREMIŠLJENA IZBIRA STVARI – služijo otrokovemu razvoju

V pripravljenem Montessori okolju so skrbno izbrane stvari (materiali-igrače), ki otroka kar vabijo k  dejavnosti oz. ga motivirajo. Hkrati so v skladu z otrokovimi sposobnostmi, ga spodbujajo k cilju in k samostojnemu iskanju rešitve. Zadovoljijo otrokove naravne potrebe in kar je najpomembnejše, otrok ob novem spoznanju ali rešitvi občutil samozavest oziroma uspeh. Otroka v okolju privabi prav vse kar je estetsko in dovršeno ter v njegovem vidnem polju in na mestu, kjer bo lahko posegal in rokoval s predmeti.

Vse kar postavimo v otrokovo okolje je po njegovi »meri«.

Področja razvoja, ki so zastopana v pripravljenem okolju montessori za otroke od 0- 3 let:

  • VSAKDANJE ŽIVLJENJE, kjer so dejavnosti, ki spodbujajo otrokove sposobnosti tako, da znajo poskrbeti sami zase in za okolico.
  • GIBANJE (MOTORIKA) je izjemnega pomena v otrokovem razvoju. Sprva kot nebogljeno bitje, ki je povsem odvisno od nas, a že v naslednjih mesecih kot velik garač, ki iz dneva v dan stopnjuje svoje gibalne sposobnosti, krepi svoje mišice in pripravlja telo, da iz ležečega položaja sede, se kobaca in plazi in nenazadnje mogočno vstane in samostojno zakoraka v svet z željo, da vse opravi sam. Zato je res pomembno, da izberemo dejavnosti na področju gibanja, ki otroku pomagajo razvijati koordinacijo, ravnotežje in moč.
  • ZAZNAVANJE, kjer izbira med dejavnostmi, ki prebujajo njegove čute (vid, tip, sluh, voh, okus) in mu pomagajo, da s pomočjo svojih čutil razvija zavedanje različnih značilnosti v okolju. Bolj kot bo razvijal svoje čute, bolj mu bo dostopen svet.
  • Za otroke do enega leta in pol, področje za gibanje in področje zaznavanja pripravimo združeno, tako da otrok razvija SENZOMOTORIKO
  • JEZIK, ki je fascinantno sredstvo komuniciranja, otrok osvoji, ne da bi ga učili. Pridobivajo ga namreč s pomočjo pozitivnih interakcij med odraslimi in otroki. S pomočjo pravih poimenovanj dejanj, predmetov, rim, pesmi, predmetov, slik in stvari v okolju, ki jih poimenujemo, širimo njegovo besedišče. Jezik je dragocena valuta vsakega odnosa.

»Jezik ima čudežno moč, kot luna pri plimovanju.« (Rita Mae Brown).

Predšolsko obdobje, ko govorimo še o obdobju srkajočega uma, (povezava na termine ) in ko se otroku še na nezaveden način oblikuje govorni aparat in ustan motorika, je dobro, da poleg maternega jezika otroku omogočimo tudi avtentično izkušnjo tujega jezika. V našem vrtcu imamo zato naravno govorko angleščine.

  • UMETNOST razvija čut za lepoto in k razvijanju specifičnih spretnosti, ki mu pomagajo pri lastnem izražanju. Pesmi, glasba so premišljeno izbrane in z občutkom, ker oblikujemo prefinjen otrokov čut za glasbo.

Ste vedeli, da ima večina montessori materialov kontrolo napake in da so postavljeni na policah v premišljenem zaporedju? Več na…