Življenje v naravi z vrstniki

ob raziskovalnem delu in razvijanju veščin

Ideja taborov Montessori je skupaj z otroki sooblikovati Inkluzivni park za vzgojo rastlin in živali ter prostor za igro, raziskovanje, šport in sproščanje. To je možno doseči predvsem z veliko medsebojnega sodelovanja, z mnogo različnimi znanji in željami po odkrivanju novega ter z veliko zabave. Park bo tako oblikovan po meri vseh ljudi, ki v parku preživljamo svoj prosti čas, živali in rastlin.

Celoten program bo potekal po metodi Montessori. Otroci bodo imeli možnost izbire med dejavnostmi, preko katerih bo otrok krepil veščine potrebne za življenje. Dejavnosti nam bo pokazala narava (potrebe rastlin, živali, obdelovanje zemlje ipd.) in naše potrebe (kuhanje, igra, druženje, ročne spretnosti, izražanje…). Otroci prehajajo med različnimi dejavnostmi oziroma opravili.

Naš dan na taboru

Zbudimo se ob zvonovih cerkve na Sv. Trojici.

Ob 8:00 se nam pridružijo otroci, ki so z nami samo do 16h. Začne se naš dan: najprej pozdrav, jutranje gibanje in vaja čuječnosti.

Dopoldne je čas dela, raziskovanja in ustvarjanja. Dopoldanske dejavnosti vključujejo delo z živalmi in jahanje, delo na zemlji, kuhanje in skrb za gospodinjstvo ter urejenost tabornega prostora. Razdelijo si delo raziskovalne skupine, ki se spoznava s pomembnostjo biodiverzitete, rokodelske dejavnosti (delo z lesom, šivanje, ipd.) in umetniške aktivnosti (likovne, glasbene)… V Parku je možnost celostnega razvoja v naravnem spodbudnem učnem okolju.

Po kosilu, ki ga otroci pripravijo skupaj z mentorjem, sledi zaslužen čas počitka, pisanja dnevnikov, branja in proste igre.

Popoldne otroci nadaljujejo s svojim delom, ki so ga začeli že dopoldne ali pa si vzamejo čas za jahanje konj, druge športne aktivnosti in različne skupinske igre.
Ob 16:00 se nekaj otrok poslovi do naslednjega dne, ker se zaključi dnevno varstvo.

Tudi večerjo si pripravimo sami, pred spanjem pa včasih ob ognju spečemo še kakšen priboljšek. Priredimo si družabno-kulturni večer ob tabornem ognju in skupaj razmišljamo o preteklem dnevu. Spanec v šotorih je vedno dober, ker smo po uspešnem in marljivem  dnevu dobro utrujeni.

Biodiverziteta

osrednja tema taborov 2023

Otroci se bodo preko raziskovalnega dela in dela na kmetiji pobližje spoznali s pojmom biodiverzitete in z njeno ključno vlogo za življenje na Zemlji. Eden izmed pomembnih ciljev Inkluzivnega parka je zagotavljanje povečanja biodiverzitete. Otroci na taborih se bodo priključili raziskovalnemu delu, ki že poteka v sodelovanju Inkluzivnega parka in študentov Biologije (UL). Na konkretnem primeru popisovanja okolja na Sv. Trojici se bodo spoznali s pravim znanstveno-raziskovalnim procesom. Popis bomo naredili v besedi in sliki (ilustracija in fotografija) ter gradivo zbirali za oblikovanje knjige »Biodiverziteta hriba sv. Trojice«. Popisi bodo znanstveni, knjigo pa bomo oblikovali v poljudno-znanstveno, da bo pomagala pri seznanjanju širše javnosti o pomembnosti biotske pestrosti.

Vse raziskovalno delo ali t.i. študijska dejavnost tabora bo prilagojena otrokovi razvojni stopnji in na način pedagoškega pristopa montessori.

Termini in programi

letos bomo izvedli 3 različne programe

Montessori tabor s konji 6 – 12 let
220 EUR dnevno varstvo
300 EUR tabor s spanjem

Jahalno-plezalni tabor 6 – 12 let
250 EUR dnevno varstvo
320 EUR tabor s spanjem
Jahalno plezalni tabor poteka v sodelovanju s plezalnim centrom Verd. Program je nekoliko prilagojen, saj imajo otroci tokrat možno tudi dopoldanskega plezanja. Celoten tabor bo bolj športno obarvan.

Pustolovsko-raziskovalni tabor za najstnike 12 – 16 let
360 EUR za 10 dni novih izkušenj in samostojnega življenja

Letos bomo prvič izvedli 10 dnevni tabor samo za najstnike! V nadaljevanju vam podajamo le nekaj »drobtinic«, na kakšen način bomo izzvali vašo mladino, da iz sebe da le najboljše kar zmorejo.

Vrhunec tega tabora bo zagotovo dvodnevni izlet v divjino. V divjini bomo prespali eno noč, si izdelali bivake in poslušali ter spoznavali življenje volkov v Sloveniji. Z nami bo dr. Miha Krofel iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je slovenski strokovnjak za zveri.

V kolikor bomo do časa uspeli pridobiti vsa dovoljenja za gradnjo, bomo postavili čisto pravo leseno konstrukcijo za steklenjak v katerem bo nastal vertikalni vrt za pridelavo zelišč. Konstrukcijo in načrt za postavitev so z nami že zasnovali študenti Fakultete za arhitekturo (UL) in čaka na realizacijo v prostoru.
Pripravili in uredili bomo gradivo (ilustracije, fotografije in opise) za izdajo čisto prave knjige z naslovom: Biodiverziteta hriba sv. Trojice. Pri popisu biotske raznovrstnosti nam bodo pomagali študentje Biologije (UL).

Povabili bomo tudi najstnike iz tujine in če se nam pridružijo, se bomo obogatil z novimi kulturami ter vadili komunikacijo v angleškem jeziku.
Poleg tega pa bomo ves čas skrbeli, da ne bomo lačni. Kuhali bomo seveda sami. Bomo pa zagotovo prašni, strgani in zmatrani, a srečni, ker bomo dokazali, da mladi zmorejo več, kot si mislimo.

TERMINI

25. do 30. junij
2. do 7. julij
9. do 14. julij
13. do 18. avgust
20. do 30. avgust