Življenje v naravi z vrstniki

ob raziskovalnem delu in razvijanju veščin

Ideja taborov Montessori je skupaj z otroki sooblikovati Inkluzivni park za vzgojo rastlin in živali ter prostor za igro, raziskovanje, šport in sproščanje. To je možno doseči predvsem z veliko medsebojnega sodelovanja, z mnogo različnimi znanji in željami po odkrivanju novega ter z veliko zabave. Park bo tako oblikovan po meri vseh ljudi, ki v parku preživljamo svoj prosti čas, živali in rastlin.

Celoten program bo potekal po metodi Montessori. Otroci bodo imeli možnost izbire med dejavnostmi, preko katerih bo otrok krepil veščine potrebne za življenje. Dejavnosti nam bo pokazala narava (potrebe rastlin, živali, obdelovanje zemlje ipd.) in naše potrebe (kuhanje, igra, druženje, ročne spretnosti, izražanje…). Otroci prehajajo med različnimi dejavnostmi oziroma opravili.

Naš dan na taboru

Zbudimo se ob zvonovih cerkve na Sv. Trojici.

Ob 8:00 se nam pridružijo otroci, ki so z nami samo do 16h. Začne se naš dan: najprej pozdrav, jutranje gibanje in vaja čuječnosti.

Dopoldne je čas dela, raziskovanja in ustvarjanja. Dopoldanske dejavnosti vključujejo delo z živalmi in jahanje, delo na zemlji, kuhanje in skrb za gospodinjstvo ter urejenost tabornega prostora. Razdelijo si delo raziskovalne skupine, ki se spoznava s pomembnostjo hrane, rokodelske dejavnosti (delo z lesom, šivanje, ipd.) in umetniške aktivnosti (likovne, glasbene)… V Parku je možnost celostnega razvoja v naravnem spodbudnem učnem okolju.

Po kosilu, ki ga otroci pripravijo skupaj z mentorjem, sledi zaslužen čas počitka, pisanja dnevnikov, branja in proste igre.

Popoldne otroci nadaljujejo s svojim delom, ki so ga začeli že dopoldne ali pa si vzamejo čas za jahanje konj, druge športne aktivnosti in različne skupinske igre.
Ob 16:00 se nekaj otrok poslovi do naslednjega dne, ker se zaključi dnevno varstvo.

Tudi večerjo si pripravimo sami, pred spanjem pa včasih ob ognju spečemo še kakšen priboljšek. Priredimo si družabno-kulturni večer ob tabornem ognju in skupaj razmišljamo o preteklem dnevu. Spanec v šotorih je vedno dober, ker smo po uspešnem in marljivem  dnevu dobro utrujeni.

Hrana in ljudje

osrednja tema taborov 2024

Hrana je osnovna potreba za preživetje vseh živih bitij.

Človek je skozi zgodovino razvil mnoge načine pridelave, kot tudi predelave in priprave hrane.

Le ta se razlikuje glede na podnebne značilnosti in tudi glede na kulturno raznolikost.

Pomembno je zavedanje, da ta dobrina ni kar tako sama po sebi umevna. Največkrat ne pomislimo kako dolga pot je od semena do naših ust. Veliko hrane zavržemo, premalo cenimo delo kmeta, smo premalo ustvarjalni pri ponovni uporabi ali reciklaži hrane …

Vse to je zelo pomembno, če ne celo ključno za trajnostni obstoj človeka na tem planetu.

Tema ‘hrana’ odpira zelo široko polje raziskovanja, učenja, spoznavanja. 

Pomembna značilnost naših montessori taborov je, da otroci dobivajo konkretne izkušnje vsakdanjega dela pomembnega za kvalitetno samostojno življenje v odraslosti. Učijo se skrbeti zase in za druge. Med drugim pripravljajo obroke, dejavnosti na zemlji (poljedelstvo), skrb za živali, skrb za naravne vire, prijetno druženje …

 

Letošnja tema HRANA jih bo obogatila na različnih področjih:

-Naravoslovni vidik hrane: kmetijstvo, biotehnični vidik, zdravje …

-Kulturni vidik

-Odnos do hrane

-Izkušnja kuhanja  

Termini in programi

letos bomo izvedli 3 različne programe

Montessori tabor s konji 6 – 12 let
240 EUR dnevno varstvo
300 EUR tabor s spanjem

Jahalno-plezalni tabor 6 – 12 let
250 EUR dnevno varstvo
320 EUR tabor s spanjem
Jahalno plezalni tabor poteka v sodelovanju s plezalnim centrom Verd. Program je nekoliko prilagojen, saj imajo otroci tokrat možno tudi dopoldanskega plezanja. Celoten tabor bo bolj športno obarvan.

Mednarodni simpozij za najstnike 12 – 16 let      PRIJAVNICA/APPLICATION
600 EUR za 10 dni novih izkušenj in samostojnega življenja

Po dolgih letih priprav, usklajevanja in nekaj manjših poskusov bomo letos pri nas gostili mednarodni simpozij za najstnike. Simpozij bo potekal 10 dni. V nadaljevanju vam podajamo le nekaj “drobtinic”, na kakšen način bo simpozij potekal, več pa si boste kmalu lahko prebrali na spletni strani. 
 
Tako kot pri ostalih taborih bo letošnja osrednja tema hrana. Od kot le ta prihaja, kako način pridelave hrane vpliva tako na naše zdravje kot na okolje. Kakšni so družbeno-socialni vidiki hrane in kako se le ta razlikuje širom sveta. Spoznali bomo tudi kaj pomeni izraz varna hrana, koliko jo na svetu pridelamo, koliko zavržemo in kaj storiti, da bi bila hrana bolje porabljena.
 
Tako kot lansko leto se bomo tudi letos z najstniki za malo odklopa odpravili na dvodnevni izlet v divjino notranjske, kjer se bomo spoznali z divjimi zvermi, ter bivakiranjem v gozdu. Z nami bo eden od biologov, ki se v sloveniji ukvarjajo s preučevanjem zveri v slovenskih gozdovih.
 
Poleg skupnih diskusij in pridobivanja novih znanj ter izražanj mnenja na podlagi strokovnih člankov, bomo poskrbeli tudi za živali v našem parku, jahali konje, opravili kakšno fizično delo, ki bo takrat potrebno narediti na kmetiji, ter seveda čisto sami skuhali in pripravili vse obroke. Kakšen dan se bomo šli tudi plavat v Star maln.
 
Skratka, vaši najstniki bodo pridobivali izkušnje samostojnega življenja v skupnosti, razvijali odnose, se učili kritičnega razmišljanja in izražanja lastnega mnenja. Spoznali bodo kaj pomeni biti odgovoren državljan sveta in pri tem res spoznali tudi nove prijatelje iz Evrope.
 
Za prijavo na tabor za najstnike nam pišite na mail: inkluzivni.park@gmail.com in vam bomo posredovali vse podrobnosti.

TERMINI

30. junij do 5. julij
7. do 12. julij
25. do 30. avgust
10. do 20. avgust