preprostomontessori_ziveti_3

V šol. letu 2022/2023 popoldnevnic v Radovljici – Gorenjska hiša otrok NE IZVAJAMO. 

‘pomagaj mi da mislim sam’
Program za 6-12 let
*Popoldnevnice 6-12* – rad bi vedel kako in zakaj tako deluje svet
Otroci delajo v svojem tempu v okolju, ki ni tekmovalno, in se začnejo učiti abstraktnih načel.

Vsi naši programi za osnovnošolce se izvajajo v skladu s pristopom montessori. Spodbujajo domišljijo, vključujejo intelekt in razvijajo sposobnosti razmišljanja osnovnošolca.

Namenjene so otrokom, ki so hodili v montessori vrtec in nimajo možnosti nadaljevanja v OŠ montessori, kot tudi otrokom, ki se še niso srečali z montessorijem in si želijo pridobivati široko znanje, veščine učenja in podporo pri razvoju na način montessori. Popoldnevnice 6-12 so tudi enkratna dopolnitev in opora pri vsakdanjem šolskem učenju.

več informacij

Iščemo in organiziramo RAZLIČNE OBLIKE dejavnosti montessori, vse z namenom, da bi osnovnošolskemu otroku omogočili optimalni razvoj na način montessori. Na ta način želimo stati ob strani tudi staršem, ki si želijo, da bi njihov otrok zaživel v vsej svoji veličini. Da bi otrok ohranil in krepil svojo željo po pridobivanju znanja, sposobnost abstrahiranja, domišljije oz. predstavljanja ter moralno in socialno usmerjenost. Vsi si želimo, da ne bi našega otroka osnovnošolsko obdobje ‘zakrčilo’ v njegovi želji po učenju, raziskovanju in proučevanju ter razumevanju sveta in prihodnosti.

Za otroke v osnovni šoli je značilno, da želijo stvari vedeti in jih natančno razumeti. Zato jim ne posredujemo odgovorov, temveč jim pomagamo, da razvijejo svoje lastno razmišljanje in jim omogočamo, da postavljajo vprašanja. Osnovnošolsko učenje gradi znanje s poglobljenim preučevanjem sveta in njegovega delovanja.

Osnovnošolsko okolje je namenjeno otrokom, starim od 6 do 12 let. Včasih so otroci razdeljeni v dve skupini, od 6 do 9 let in od 9 do 12 let, včasih pa so vsi v eni skupini. Za osnovnošolce je značilno, da so radovedni in radi delajo v majhnih skupinah mešanih starosti na različnih projektih, ki sprožijo domišljijo, vpletejo intelekt in razvijejo svoje sposobnosti razmišljanja. Projekti vključujejo geografijo, biologijo, zgodovino, jezik, matematiko, naravoslovje, glasbo in druge oblike umetniškega izražanja. Osnovni učni načrt montessori za drugo razvojno ravnino (6-12) je t.i. Kozmična vzgoja.  Velike zgodbe, ki jih predstavimo na naših srečanjih otrokom odprejo široka polja za raziskovanje in razumevanje celote vesolja, našega sveta in vlogo moralnega človeka na njem.  Otroci morajo presegati meje učilnice. Znanje dopolnjujejo in organizirajo z obiski zunaj učilnice, da pridobijo znanje na pristen resničen način (npr. obisk tovarne, botaničnega vrta, znanstvenega centra ipd.) Mi na Vrhniki izkoristimo bogate možnosti raziskovanja zgodovine tega področja (mostiščarji, Rimljani….), geografsko raznolikost, raziščemo pečate kulture in sedeva našo kmetijo/kmetijstvo, kjer lahko veliko raziskujemo in se učimo o samopreskrbnosti, trajnostnem razvoju, naravnih virih ipd. Občasno k tem projektnim raziskovanjem povabimo strokovnjake različnih strok.  Ta pristop spodbuja občutek povezanosti s človeštvom in spodbuja otrokovo naravno željo po prispevanju k svetu.

Zakaj izbrati program montessori delavnice za šolske otroke

  • Vzpodbudno okolje za celosten razvoj otroka.
  • Usvajanje znanja preko materialov, ki vodijo otroka od konkretnega k abstraktnemu.
  • Individualno načrtovanje dela omogoča spremljanje posameznika (učenje v skladu z otrokovim razvojem).
  • Starostno mešana skupina.
  • Napredovanje v skladu z otrokovimi sposobnostmi ne glede na njegovo starost.
  • Vzgoja za mir: razvijanje socialnih veščin, gradnja skupnosti in spoštljivih odnosov v njej.
  • Svoboda odločanja krepi otrokovo samostojnost in razvija njegovo odgovornost. 

 

Trenutno VPISUJEMO v naslednje programe za osnovnošolce:

Montessori delavnice za prvo triado

ILUSTRACIJA

Pri delavnici Ilustracija se bodo otroci v sodelovanju z akademsko ilustratorko spoznali z obema glavnima vejama ilustracije – s stvarno in domišljijsko. Znotraj stvarne ilustracije bodo oblikovali učne plakate na izbrano tematiko, z namenom spoznavanja vloge domišljijske ilustracije pa bodo ilustrirali kratko zgodbo. Pri delu bodo uporabljali različne risarske in slikarske tehnike. Naučili se bodo likovne govorice in uporabe različnih likovnih elementov in spremenljivk za gradnjo prostora. S tem bodo krepili svojo vizualno pismenost, ki je ključna za uspešno branje sodobnih multimodalnih besedil.

Montessori delavnice za drugo triado

ILUSTRACIJA IN OBLIKOVANJE KNJIGE

V okviru delavnice Ilustriranje in oblikovanje knjige bodo otroci v vlogi raziskovalca in ilustratorja opazovali in opisovali svoje okolje. Cilj delavnice bo oblikovanje avtorskih ilustriranih knjig. Začeli bodo z raziskovanjem, opazovanjem, risanjem in opisovanjem celotnega okolja, v katerem se nahajajo. Po razumevanju velike slike ekosistema Sv. Trojice se bo vsak na podlagi svojih interesov posvetil specifičnemu motivu. Pri delu jim bo pomagala akademska ilustratorka, ki bo otrokom najprej predstavila različne vloge ilustracije in poslanstvo poklicnega ilustratorja. Podrobneje se bodo spoznali s knjižno ilustracijo, ki lahko vsebuje obe glavni veji ilustracije – stvarno ali domišljijsko. Delo se bo začelo z natančnim opazovanjem in skiciranjem okolja na Sv. Trojici, kjer se bo vsak otrok lahko posvetil področju, ki ga najbolj zanima. Področje bo lahko v knjigi predstavil preko stvarne ali domišljijske pripovedi tako v sliki kot v besedilu. Delavnica bo razdeljena na osem delov: (1) izbira in raziskava tematike, (2) priprava vsebine knjige, (3) skiciranje, (4) izbira likovne tehnike, (5) ilustriranje, (6) prelom knjige, (7) tisk in (8) vezava knjige. S končnimi izdelki se bo začela gradnja bogate knjižnice Inkluzivnega parka. Knjižna zbirka bo udeležencem in obiskovalcem Inkluzivnega parka preko poučne in leposlovne literature predstavila okolje, v katerem se nahajajo.

Montessori delavnice za tretjo triado

OBRT MLADIH USTVARJALCEV

Pri delavnici bi se mladi spoznali z delom obrtnika. Najprej bi sledilo učenje določene ročne spretnosti (pletenje, kvačkanje ali šivanje), načrtovanje končnega izdelka, izvedba, določitev cene in prodaja. Asistentka bo otrokom pomagala pri raziskovanju trga in potreb ciljnega naročnika, na podlagi česar bo mladostnik oblikoval načrt za izdelek, ki ga bo ponudil na trgu. K temu sodi tudi učenje osnov pletenja, kvačkanja ali šivanja, s katerimi lahko načrtuje in naredi avtorski izdelek.

 

Osnovne informacije

Kje: Program za otroke od 6 – 12 let bomo izvajali v prostorih Vrhniške hiše otrok in v Inkluzivnem parku na Vrhniki. Dodana vrednost programu je učiti se in izkusiti lastno likovno izražanje. Otrok oz. mladostnik se  na programu pod vodstvom akad.slik. in ilustratorke ter pod vodstvom asistenta montessori 6-12, spozna z ilustracijo in kako se izdela knjigo.Tekom programa si bo tudi izdelal svojo knjigo. 

Kdaj: Srečanja potekajo enkrat tedensko 2 do 3 ure (odvisno koliko bo otrok tisti dan potreboval, da zaključi kar si je za tisti dan začrtal).

Cena in plačilo: Cena: 60€ mesečno

V ceno je vključen ves potreben material za izvedbo delavnic.

Prijave: za prijavo na program montessori delavnice izpolnite evidenčne prijave

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na razpolago na e-naslov preprosto.popoldnevnice@gmail.com ali pokličite 041 481 777.

 

Več informacij in odgovore na vaša vprašanja boste dobili tudi na informativnem srečanju, v torek, 20. 9. 2022 ob 18.00 v Vrhniški hiši otrok, Robova c. 27, Vrhnika

 

Prijavim se tukaj

 POLETNI TABORI Montessori

Za osnovnošolce je značilno, da tudi ko gredo na počitnice je vse njihovo druženje in delovanje povezano z raziskovanjem, učenjem in delom

PRIJAVNICA

RAZISKOVALNI VIKENDI na določeno temo

Osnovne informacije:

Kje: Družimo, raziskujemo in se učimo v zanimivi učilnici montessori, v prostorih Vrhniške hiše otrok ali na naši kmetiji Pri ponijih s klanca na sv.Trojici na Vrhniki.

Kdaj: 1x tedensko med tednom po 2,5 uri ali vikend 4 ure.

          1 sklop zajema 8 srečanj

Prijave: Program Popoldnevnice 6-12 za jesenski sklop lahko oddate evidenčne prijave povezava na prijavnico

O terminu pričetka obvestimo in ga objavimo na naši spletni strani.

Trenutno potekajo le dejavnosti na kmetiji montessori pri Ponijih s klanca https://ponijisklanca.si/

Odprte so tudi prijave na Poletni tabor Montessori 2022 PRIJAVNICA 

Vprašanja: Če bi radi še kaj vprašali ne odlašajte. 

Pišite nam na preprosto.popoldnevnice@gmail.com ali pokličite na 041 481 777