pm_aktivnoti_logo

Avtentična doživetja v okolju montessori/po pristopu montessori za vse starosti


Sprostite potencial otroka in spremenili ga boste…
…in z njim ves svet
(Maria Montessori)

Pristop montessori je pomoč naravnemu razvoju otroka. Otroku omogoča, da postane samostojen, odgovoren, samoiniciativen, kreativen, spoštljiv in pozoren posameznik. Pomaga mu, da v polnosti razvije svojo osebnost. 

Ker pristop montessori zelo cenimo in ker ga prepoznavamo, kot resnično učinkovit in podporen pristop pri razvoju tako starševstva, kot pri razvoju posameznega otroka od rojstva do odraslosti, si poleg programa vrtca, že ves čas našega delovanja prizadevamo pristop montessori približati in ponuditi tudi otrokom in družinam zunaj našega vrtca.

RAZLIČNE MOŽNOSTI

manjše zaključene skupine
osebno/individualno spremljanje in svetovanje, terapija montessori
Predavanja, seminarji/tečaji, delavnice, čajanke… montessori

Preprosto ZAČETI montessori
Programi s katerimi spreminjate otroke in z njim ves svet
Prva tri leta življenja so najpomembnejša za razvoj človeka in njegovega potenciala. To je obdobje, ko se razvijajo osebnost, socialne spretnosti in človeške vrednote. Na osnovi razumevanja otrokovega razvoja lahko pripravimo okolje, ki zadovolji potrebe dojenčka ter spodbuja občutek pripadnosti, samostojnosti, usvajanje jezika, kar otroku omogoča, da se počuti sposobnega in zmožnega.

Otrok v prvem obdobju svojega življenja (od rojstva do treh let) gradi temelje za ves svoj nadaljnji razvoj. V tem obdobju iz svojega okolja nezavedno vsrkava prav vse. Pri tem še ni sposoben ločevati med dobrim in slabim, zato je tako zelo pomembno kakšno okolje mu omogočamo.
V ospredju je močna potreba po gibanju – razvoju grobe motorike, razvoju govora, spoznavanju jezika; v tem obdobju spozna, da je samostojna osebnost, jasno pove »sam«, postavi se na noge, shodi; rituali ga pomirjajo in mu dajejo občutek varnosti, ta pa je osnova za celostni razvoj. Okolje Montessori spodbuja otrokovo samostojnost. Daje mu občutek spoštovanja, saj so vsi pripomočki prilagojeni njegovim zmožnostim in tudi njegovi telesni višini. Prostori so sodobno, estetsko in funkcionalno urejeni. So svetli in dajejo občutek odprtosti. Estetsko oblikovano in urejeno okolje podpira otrokov prirojen smisel za red in lepoto.

Otrok se v zanj prilagojeno pripravljenem okolju pod vodstvom pedagoga montessori, spontano odloča o svoji aktivnosti. Le-to ga nezavedno in neprisiljeno spodbujajo pri razvijanju grobe motorike, senzomotorike, pri razvoju jezika, pri skrbi zase. Preko spontanih senzornim doživetjij pridobiva zanj zelo pomembne izkušnje in razvija to, kar je vanj položeno. Za otroka tudi zelo pomembna izkušnja je, postopno se ločuje od mame in postaja del heterogene skupine.

Starši imate priložnost opazovati otroka in se uriti v prepoznavanju otrokovih resničnih značilnosti in potreb. Spoznali boste tudi načine, kako otroku omogočiti, da naredi sam (»Pomagaj mi, da naredim sam.« – vodilni citat Marie Montessori). Pri tem smo vam v oporo pedagogi  montessori in terapevtka montessori. Zelo dragocene pa so tudi priložnost za izmenjavo izkušenj z drugimi starši v skupini. Prav izmenjava izkušenj pogosto najbolj bogati in hrabri.

Preprosto ŽIVETI montessori

Programi s katerimi spreminjamo otroke in z njim ves svet

»Otroku pomagamo le, če izobraževanje postane pomoč življenju.«  (Maria Montessori) 
Verjamemo, da otroku in njegovemu razvoju lahko pomagamo le vsi skupaj. Naša ekipa Preprostomontessoriancev zaradi vere in ljubezni do otrok in mladostnikov in zaradi neomajne zavezanosti do pedagogike montessori organiziramo različne oblike izobraževanja montessori tudi za otroke, ki nimajo možnosti rednega izobraževanja po pristopu montessori.

Vodijo nas misli dr. Montessorijeve ”Vse svoje življenje sem razglašala potrebnost svobodne izbire, samostojnega razmišljanja in človekovega dostojanstva.«

Verjela je, da imamo ljudje naravno željo in moč da odkrijemo in razvijemo svoje potenciale in da se izpolnimo v svojem resničnem poslanstvu. In svetu je dala pedagoški pristop, ki je kot radosten proces samoodkrivanja in samorealizacije. To bi moral v procesu razvoja in v procesu izobraževanja izkusiti prav sleherni otrok.

To je odlično okolje, kjer bo otrok v starostno heterogeni skupini sovrstnikov spontano in na njemu najbolj naraven način razvijal socialne veščine in kognitivne sposobnosti. Opremljen s takšnimi znanji in veščinami, bo dobro pripravljen za suveren vstop v osnovno šolo, v najstništvo in kasneje v odraslost.
Otroci približno od tretjega leta dalje postopno prehajajo iz nezavednega posnemovalca, ko deluje predvsem srkajoči um, v zavednega delavca in razmišljujočega človeka. Na osnovi konkretnih izkušenj v okolju in večkratnih ponovitev posamezne dejavnosti, otrok razvija lastno voljo in počasi se mu prebuja sposobnost abstraktnega mišljenja in dolgoročnega spomina, ter samoregulacije.
Okolje in s tem povezan pedagoški pristop Montessori spodbuja otrokovo samostojnost, ki vodi k neodvisni, odgovorni, kreativni in proaktvni osebnosti, ki je sposobna soustvarjati svet prihodnosti. Daje mu občutek spoštovanja, saj so vsi pripomočki in pristop prilagojeni njegovim zmožnostim in tudi njegovi telesni višini. Prostori so sodobno, estetsko in funkcionalno urejeni. So svetli in dajejo občutek odprtosti. Estetsko oblikovano in urejeno okolje podpira otrokov prirojen smisel za red, lepoto, spoštovanje in hvaležnost.

Pri vseh dejavnostih, ki jih ponujamo, sta pripravljeno okolje in pristop prilagojena razvojnim značilnostim posamezne skupine (1-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18). Vsi programi temeljijo in sledijo celostnemu pristopu montessori, kjer je vedno glavni akter otrok sam. V zanj pripravljenem okolju in v interakciji s sovrstniki samostojno izbira med dejavnostmi, jih samostojno dela in kar je zelo pomembno, vedno zaključi tako, da je material ali dejavnost spet pripravljena za naslednjič oz. za naslednjega otroka. Vse skupine dajejo poudarek tudi na vzgoji za skupnost, za skupno dobro. Otroci zelo radi prispevajo k skupnosti. S tem, ko je otrok lahko enakovreden član skupnosti, lažje prepoznava svoje potenciale, moči in prednosti. Vse to je potem pripravljen deliti z drugimi in tako pridobiva samozavest in moč lastne vrednosti. Otrok se rad uči v družbi sovrstnikov in rad prispeva svoj delež skupini.

Otrok si v starosti 3-6 let že želi krajše ločitve od staršev. S tem mu pomagamo in ga potrdimo v samostojnosti in mu tako krepimo samospoštovanje in samozavedanje. Zato pri programu za otroke 3 do 6 let starši niste prisotni. Starši imate pomembno vlogo, da otroka pripravite in ga z navdušenjem spodbudite, da enkrat tedensko nekaj časa lahko raziskuje brez vas in da ga potem spet pridete iskat.

Osnovnošolci in mladostniki pa tako in tako iščejo predvsem družbo sovrstnikov in starše želijo imeti le kot oporo, spodbudo in potrditev na njihovi poti k neodvisnosti. 

Za starše organiziramo posameza pogovorna srečanja, delavnice, predavanja, preko katerih lahko skupaj spremljamo in podpiramo razvoj vaših otrok ali mladostnikov.