pm_aktivnoti_logo

Montessori počitnice - tabor na kmetiji Montessori

Cilj Inkluzivnega parka je omogočiti, da vsak razvija svoj potencial in pri tem omogočiti tudi drugim, da gradijo svoje potenciale.

Naša vizija je, da na enem mestu združimo posameznike, ki so sposobni uspešno delovati tako individualno kot v skupini, ki se ne bojijo biti inovativni, ki znajo kritično razmišljati in se obnašati podjetno, ki znajo biti samozadostni in hkrati odgovorni do ohranjanja prijetnega življenjskega okolja, tako za ljudi kot ostala živa bitja. Inovativnost, kreativnost, kritično mišljenje, odgovornost, sočutje, trajnostno in regenerativno vedenje ter nenehno posodabljanje za ustvarjanje boljšega jutri so pomembni produkti Inkluzivnega parka. Inkluzivni park vidimo kot inkubator, kjer se bodo kalili odgovorni posamezniki s prodornimi inovativnimi idejami, s čimer bodo kritično prispevali k razvoju prihajajoče družbe. Inkluzivni park je način življenja odgovorne družbe prihodnosti.

Popoldnevnice

Popoldnevnice so tedenska srečanja, kjer ima otrok priložnost, da v avtentično pripravljenem okolju Montessori samostojno izbiral med raznovrstnimi materiali montessori in dejavnostmi s področja vsakdanjega življenja, senzomotorike, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti, umetnosti in ob tem v polnosti razvija svojo osebnost.

Potekajo v prostorih vrtca Gorenjska hiša otrok in Vrhniška hiša otrok