Aktivnosti

Inkluzivni park

Cilj Inkluzivnega parka je omogočiti, da vsak razvija svoj potencial in pri tem omogočiti tudi drugim, da gradijo svoje potenciale.

Naša vizija je, da na enem mestu združimo posameznike, ki so sposobni uspešno delovati tako individualno kot v skupini, ki se ne bojijo biti inovativni, ki znajo kritično razmišljati in se obnašati podjetno, ki znajo biti samozadostni in hkrati odgovorni do ohranjanja prijetnega življenjskega okolja, tako za ljudi kot ostala živa bitja. Inovativnost, kreativnost, kritično mišljenje, odgovornost, sočutje, trajnostno in regenerativno vedenje ter nenehno posodabljanje za ustvarjanje boljšega jutri so pomembni produkti Inkluzivnega parka. Inkluzivni park vidimo kot inkubator, kjer se bodo kalili odgovorni posamezniki s prodornimi inovativnimi idejami, s čimer bodo kritično prispevali k razvoju prihajajoče družbe. Inkluzivni park je način življenja odgovorne družbe prihodnosti.

Popoldnevnice

Popoldnevnice so tedenska srečanja, kjer ima otrok priložnost, da v avtentično pripravljenem okolju Montessori samostojno izbiral med raznovrstnimi materiali montessori in dejavnostmi s področja vsakdanjega življenja, senzomotorike, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti, umetnosti in ob tem v polnosti razvija svojo osebnost.

Potekajo v prostorih vrtca Gorenjska hiša otrok in Vrhniška hiša otrok

Terapije Montessori

Temelji na pedagogiki zdravnice dr. Marie Montessori in je še posebej uspešna v tesnem sodelovanju z otrokovimi starši ali skrbniki.

Zasnovali so jo v otroškem centru v Münchnu (das Kinderzentrum München), z namenom vsem otrokom omogočiti čim bolj enakovredno mesto v skupini in kasneje v družbi.

Terapija Montessori vidi otroka v vsej svoji osebnosti, z vsemi svojimi sposobnostmi in otroka »vzame« tam, kjer je trenutno v svojem razvoju. Izhaja iz ugotovitev medicinskih in psiholoških vzrokov razvojnih posebnosti posameznega otroka in njihovih učinkov. Ugotovitve iz nevrofiziologije, nevropsihologije, razvojne psihologije in socialne pediatrije so osnova načrtovanja terapije. Te diagnostične informacije za celovito sliko otrokovega razvoja so ključne za terapevtsko delo po principu Montessori.