OKOLJE MONTESSORI
prilagojeno otroku

pm_vrtci_logo

PROSTORI  kot doma


Naše izkušnje govorijo, kako zelo pomembna je vloga, ki jo pri izgradnji otrokovega uma igra okolje. …naša pedagogika okolju pripisuje tako velik pomen, da je to celo postalo osrednja točka našega pedagoškega pristopa. Otroku zagotavljamo čutilne dejavnosti, ki so bolj temeljne in sistematično organizirane kot v katerikoli drugi izobraževalni metodi.
(Maria Montessori, Skrivnost otroštva, str.59)

Pomembno nam je, da so prostori, kjer bivajo otroci prijetno in estetsko urejeni. Ko jih pripravljamo, imamo ves čas v mislih, da morajo biti prilagojeni otroku, tako, da ima stvari na dosegu. Otrok s tem dobi občutek, da je ta svet njegov, kjer se lahko svobodno giba, sodeluje, skrbi za okolje, samostojno izbira med številnimi dejavnostmi ipd. Bistveno je, da otroku okolje omogoča samostojnost.

Nujno za otrokov razvoj je, da je otrok povezan z naravo. Zato so prostori vedno razdeljeni na notranje in zunanje okolje.

Poleg bogato opremljenih notranjih prostorov, kjer ima otrok na razpolago številne materiale različnih področij, dejavnosti vsakdanjega življenja; prostore krasijo tudi sobne rastline, slike in družbo delajo hišni ljubljenčki ali akvarijske ali terarijske živali. 

Zunanji prostori pa ponujajo občutek povezanosti z zemljo, vrtnarjenje, raziskovanje, skrb za živali, gibanje in neomejene možnosti igranja na prostem v vseh letnih časih in raznolikostih, ki jih prinaša narava in vreme.

ZNAČILNOSTI naših prostorov,
Ki jih cenimo in smo hvaležni zanje:

Notranje okolje:


So prijetno in estetsko urejeni;


Skrbno prilagojeni otroku;


Na otroka delujejo blagodejno;


Kuhinja – srce doma;


Dva različno prilagojena pripravljena okolja:
Pripravljeno okolje za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let),
Pripravljeno okolje za otroke drugega starostnega obdobja (3-6 let)


Otroci 3-6 let imajo ločen prostor za spanje;


Senzorno-gibalna soba ali t.i. soba za gibanje (telovadnica)


Prostor za odmik in prostor za ustvarjanje/samoizražanje;

Zunanje okolje:

Vrhniška hiša otrok 

Prost vstop do čudovite terase in rajskega vrta

(zelenjavni, cvetlični in zeliščni vrt, senzorna pot, hrib, peskovnik…)

Pod vznožjem hriba sv. Trojice, kjer imamo učno montessori kmetijo s konji, ovcami, pujskom, kozo ter travnike, pašnike in gozd.

 

Gorenjska hiša otrok 

z manjšim lastnim vrtom, ob velikem  Rado‘lškem parku in na vratih starega mestnega jedra;

Ne daleč stran veliko možnosti za raziskovanje narave (gozd, travnik, njive, reka Sava…)

PRIPRAVLJENO OKOLJE MONTESSORI
hrani otrokove naravne razvojne potrebe

Pri pripravi okolja sledimo značilnostim posameznega razvojnega obdobja:

prvo starostno obdobje - otroci 1-3 let:

Otrokov razvoj se v prvih letih osredotoča na učenje samostojnosti. Odgovarjajoče vzgojno okolje podpira to naravno težnjo otroka in mu omogoča, da bo postajal samostojen in zato samozavesten.

To je obdobje intenzivnega zanimanja za jezik, velike potrebe po redu ter samostojne skrbi zase (hranjenje, pitje, oblačenje, odvajanje od plenic)

Razvojna področja v pripravljenem okolju so: senzomotorika, vsakdanje življenje, jezik, in umetnost.

 

Naše svetle in prijetne sobe so posebej zasnovane za malčke med 11. in 36. mesecem. To je svet, pomanjšan za velikost otroka. Tu otrok lahko svobodno in samostojno slika, pripravlja malico, zaliva vrt, poje pesmi s prijatelji in se igra z materiali, ki razvijajo grobo in finomotorično koordinacijo.

Prostor je razdeljen na 5 glavnih področij: prostor za osebno nego in stranišče, priprava hrane in hranjenje, spanje in prostor za umiritev/tišino, področje gibanja ter prostor za igro/dnevne dejavnosti, kjer so police bogate z materiali jezika, senzorike, umetnosti in vaj vsakdanjega življenja. Vse pa temelji na resničnih dejavnostih.

drugo starostno obdobje - otroci 3-6 let:

Otrokov um počasi prehaja iz nezavednega srkanja okolja (srkajoči um), v zavedno posnemanje in učenje. V ospredju je razumski razvoj.  Otrok postane pravi mali delavec. Zato je v okolju mnogo različnih pripomočkov za igro in razvoj na vseh področjih: vsakdanje življenje, zaznavanje, matematika, jezik, znanost in umetnost. S pomočjo raznolikih materialov in dejavnosti otrok odgovori svojim trenutnim notranjim impulzom in preko lastnega dela pride do novih spoznanj in s tem pridobiva na razvoju koncentracije, postaja samozavestnejši, samostojen, samodiscipliniran.

 

Triletni otrok ima že zgrajene temelje svoje osebnosti in sedaj je pripravljen na razvoj in izpolnitev svojih sposobnosti. Otrok se lahko uči le ob resničnih dejavnostih/zaposlitvah, ki podpirajo neodvisnost in samoučenje – samoučinkovitost-samouresničevanje. To lahko uresniči le v raznoliki, heterogeni skupnosti otrok starih 3-6 let. 

Pedagogi Montessori si prizadevamo oblikovati in pripraviti okolje, kjer sleherni otrok najde dovolj izzivov, da je pripravljen izpopolniti samega sebe. V sobah/učilnicah z nizkimi policami, lepimi predmeti, knjigami in mnogimi montessori  materiali, namenimo veliko pozornosti detajlom, ki vzbudijo otrokove čute in njegovo zanimanje. Otroci se na to odzivajo s tem, da si prizadevajo skrbeti za prostor in tako pridobivajo občutek pripadnosti, poglabljajo vezi skupnosti in krepijo veselje do učenja.

Zanimivost: Okolje za otroke 3-6 let je Maria Montessori poimenovala Casa dei Bambini / Hiša otrok.