Poslanstvo in vizija

Cilj Inkluzivnega parka je omogočiti, da vsak razvija svoj potencial in pri tem omogočiti tudi drugim, da gradijo svoje potenciale.

Naša vizija je, da na enem mestu združimo posameznike, ki so sposobni uspešno delovati tako individualno kot v skupini, ki se ne bojijo biti inovativni, ki znajo kritično razmišljati in se obnašati podjetno, ki znajo biti samozadostni in hkrati odgovorni do ohranjanja prijetnega življenjskega okolja, tako za ljudi kot ostala živa bitja. Inovativnost, kreativnost, kritično mišljenje, odgovornost, sočutje, trajnostno in regenerativno vedenje ter nenehno posodabljanje za ustvarjanje boljšega jutri so pomembni produkti Inkluzivnega parka. Inkluzivni park vidimo kot inkubator, kjer se bodo kalili odgovorni posamezniki s prodornimi inovativnimi idejami, s čimer bodo kritično prispevali k razvoju prihajajoče družbe. Inkluzivni park je način življenja odgovorne družbe prihodnosti.

Inkluzivni park deluje samozadostno, samooskrbno in ne-invazivno za družbo in okolje. Odlikuje ga energetska učinkovitost in samozadostnost. Strategija na vseh področjih je kroženje – kroženje energije, surovin, vode, znanja … Na ta način bomo dosegli visoko učinkovitost in veliko dodano vrednost.

Inkluzivni park je prostor namenjen sproščanju, aktivnostim, učenju in življenju vse od najmlajših, najstnikov, družin, posameznikov, starostnikov.
Harmonija med posamezniki in z naravo se zdi nujen trend za ustvarjanje prijetne družbe in okolja za življenje v prihajajočih letih.

Inkluzivni park in otroci

Otroci spoznavajo sebe, ljudi in naravo

Eden izmed ciljev Inkluzivnega parka je pomagati otrokom pri razvoju  v odrasle osebe, ki so opremljene z zaupanjem vase in z dejanskimi spretnostmi, da (za)živijo v resničnem svetu.

Inkluzivni park je odprt, naraven prostor, kjer otroci gradijo svojo kmetijo, skrbijo za svoje živali in pridelujejo svoje vrtnine. Poleg tega je to tudi prostor, kjer uresničujejo svoje inovativne in kreativne ideje, izdelujejo hišice na drevesih, kurijo ogenj, raziskujejo naravo okoli njih, spoznavajo povezanost ljudi in narave ter se učijo uporabljati tehnologijo, ki podpira trajnostni način življenja. Prostor, kjer se kravžljajo možgančki, ob druženju z vrstniki pa spoznavajo sebe, ljudi in naravo.

Vso pridelano hrano otroci pojedo sami ali jo prodajo. O tem se odločajo sami z zavedanjem, da bodo potrebovali sredstva za pridelavo pridelkov naslednje leto in za gradnjo novih objektov/igral, ki si jih bodo zamislili in zasnovali sami. Tako spoznavajo osnove podjetništva in se priučijo podjetniškega razmišljanja.

Inkluzivni park ima omejene resurse. Tekoče vode ni, zato bo potrebno narediti vodno zajetje. Tako otroci spoznajo, kako dragocena in pomembna je voda. Učijo se trajnostnega ravnanja z vodo in posledično tudi trajnostnega načina razmišljanja. Prav tako ni elektrike, zato je potrebno uporabljati sončno energijo ali kakšen drug alternativni vir energije.

Inkluzivni park je pripravljeno okolje, kjer vsak posameznik v družbi vrstnikov skozi celo leto s praktičnim delom pridobiva izkušnje in znanja, ki mu bodo koristile pri nadaljnjem šolanju in kasneje v življenju.

V naravnem okolju, v družbi sovrstnikov in drugih živih bitij razvijajo veščine, ki jih potrebujemo danes in jih bomo potrebovali jutri za uspešno življenje v globalnem svetu.

Nova spoznanja otroci doživijo v različnih projektih. Skupaj z mentorji projekte načrtujejo in izpeljejo otroci sami. Za popolno učenje skozi igro imajo na voljo vso potrebno orodje in opremo. Poleg tega je stalnica našega bivanja vsakdanje življenje v skupnosti. Otroci so vključeni v opravila vsakdanjega življenja, skrb zase, za druge, za živali in za park/okolico.

Aktivnosti v Inkluzivnem parku

Konjeniški krožek
Poni sprehod
Terensko jahanje
Tečaji jahanja za odrasle

Več si lahko preberete na spletni strani Ponijev s klanca.

Montessori počitnice pri Ponijih s Klanca
Zbiramo prijave za poletne tabore 2023.
Več o programu taborov in možnih terminih si lahko preberete tukaj.

Obrt mladih ustvarjalcev
12 – 18 let
Pri delavnici se mladi spoznajo z delom obrtnika. Najprej sledi učenje določene ročne spretnosti, potem načrtovanje končnega izdelka, izvedba, določitev cene in prodaja.
Otrok raziskuje in prepoznava pomen svojih spretnosti, ki jih uporabi pri oblikovanju rešitev za širšo skupnost. Spozna se tudi s finančnim vrednotenjem svojega znanja in dela, kar bo kasneje pomembno znanje pri doseganju finančne in osebne neodvisnosti.

 

Likovnice – znanstvena ilustracija
12 – 18 let
Otroci v vlogi raziskovalca in ilustratorja opazujejo, opisujejo in analizirajo svoje okolje. Pri delu jim pomagajo strokovnjaki iz področja znanosti o živalih, varstva okolja, agronomije, biologije in akademska ilustratorka.

Lokacija

Na hribu Sv. Trojice, ki se vzpenja iz samega centra Vrhnike.

Pot na Košace

1360 Vrhnika

Ob lepem vremenu se iz Parka pogled odpira preko celega Ljubljanskega barja vse do Ljubljanskega gradu in še naprej do Kamniško-Savinjskih Alp. Park odlikujejo čudovita narava, travnate površine in gozdički – popoln kraj za razvijanje potencialov in uresničevanje neomejenih otroških idej.

Trenutno se v parku, poleg omenjenih travnatih in gozdnih površin, nahaja vrt, pripravljen za obdelovanje, ograjen prostor za domače živali (poniji, konji, ovce in koze), ograjeno jahališče (maneža) in kozolec.

Kontakt

Ožbe Šteblaj

040 510 813

inkluzivni.park@gmail.com

https://ponijisklanca.si/

 

Facebook

Instagram