INKLUZIVNI PARK

Poslanstvo in vizija

Cilj Inkluzivnega parka je omogočiti, da vsak razvija svoj potencial in pri tem omogočiti tudi drugim, da gradijo svoje potenciale.

Naša vizija je, da na enem mestu združimo posameznike, ki so sposobni uspešno delovati tako individualno kot v skupini, ki se ne bojijo biti inovativni, ki znajo kritično razmišljati in se obnašati podjetno, ki znajo biti samozadostni in hkrati odgovorni do ohranjanja prijetnega življenjskega okolja, tako za ljudi kot ostala živa bitja. Inovativnost, kreativnost, kritično mišljenje, odgovornost, sočutje, trajnostno in regenerativno vedenje ter nenehno posodabljanje za ustvarjanje boljšega jutri so pomembni produkti Inkluzivnega parka. Inkluzivni park vidimo kot inkubator, kjer se bodo kalili odgovorni posamezniki s prodornimi inovativnimi idejami, s čimer bodo kritično prispevali k razvoju prihajajoče družbe. Inkluzivni park je način življenja odgovorne družbe prihodnosti.

Inkluzivni park deluje samozadostno, samooskrbno in ne-invazivno za družbo in okolje. Odlikuje ga energetska učinkovitost in samozadostnost. Strategija na vseh področjih je kroženje – kroženje energije, surovin, vode, znanja … Na ta način bomo dosegli visoko učinkovitost in veliko dodano vrednost.

V Inkluzivnem parku je prostor namenjen aktivnostim in življenju na celotni starostni vertikali, vse od najmlajših do starostnikov. Svoj potencial bodo lahko predstavili tudi posamezniki z omejenimi možnostmi.

Harmonija med posamezniki in z naravo se zdi nujen trend za ustvarjanje prijetne družbe in okolja za življenje v prihajajočih letih.

Inkluzivni park in otroci

Otroci bodo spoznavali sebe, ljudi in naravo

Cilj Inkluzivnega parka za otroke je ustvariti odrasle, ki so opremljeni z zaupanjem vase in z dejanskimi spretnostmi, da (za)živijo v resničnem svetu.

Inkluzivni park je odprt, naraven prostor, kjer bodo otroci gradili svojo kmetijo, skrbeli za svoje živali in pridelovali svoje vrtnine. Poleg tega je to tudi prostor, kjer bodo uresničevali svoje inovativne in kreativne ideje, izdelovali hišice na drevesih, kurili ogenj, raziskovali naravo okoli njih, spoznavali povezanost ljudi in narave ter se učili uporabljati tehnologijo, ki podpira trajnostni način življenja. Prostor, kjer bodo kravžljali možgančke, porabljali svoje presežke atomov energije in ob druženju z vrstniki spoznavali sebe, ljudi in naravo.

Vso pridelano hrano bodo lahko pojedli sami ali pa prodali. O tem se bodo odločali sami z zavedanjem, da bodo potrebovali sredstva za pridelavo pridelkov naslednje leto in za gradnjo novih objektov/igral, ki si jih bodo zamislili in zasnovali sami. Tako bodo spoznavali osnove podjetništva in se priučili podjetniškega razmišljanja.

Inkluzivni park ima omejene resurse. Tekoče vode ni, zato bo potrebno narediti vodno zajetje. Tako bodo spoznali, kako dragocena in pomembna je voda. Naučili se bodo trajnostnega ravnanja z vodo in posledično tudi trajnostnega načina razmišljanja. Prav tako ni elektrike, zato bo potrebno uporabljati sončno energijo ali kakšen drug alternativni vir energije.

Inkluzivni park bo pripravljeno okolje, kjer bo vsak posameznik v družbi vrstnikov skozi celo leto s praktičnim delom pridobival izkušnje in znanja, ki mu bodo koristile pri nadaljnjem šolanju in kasneje v življenju.

V naravnem okolju, v družbi sovrstnikov in drugih živih bitij bodo razvijali veščine, ki jih potrebujemo danes in jih bomo potrebovali jutri za uspešno življenje v globalnem svetu.

Nova spoznanja bodo otroci doživeli v različnih projektih. Skupaj z mentorji bodo projekte zasnovali in izpeljali otroci sami. Za popolno učenje skozi igro bodo imeli na voljo vso potrebno orodje in opremo. Poleg tega je stalnica našega bivanja vsakdanje življenje v skupnosti. Otroci bodo vključeni v opravila vsakdanjega življenja, skrb zase, za druge, za živali in za park/okolico. Šli bomo na pohode in terensko jahanje, spali bomo v indijanskih šotorih in na kozolcu. Travnate in gozdne površine našega parka bomo v času trajanja programa uredili in oblikovali v prostor za vzgojo rastlin in živali ter prostor za igro in sproščanje. V največji pripeki morda zgradimo celo lasten bazen iz bal sena, ali pa v senci drevesa pripravljamo osvežilne napitke za našo tržnico.

V parku spodbujamo in podpiramo:

 • Inovativno razmišljanje in reševanje problemov
 • Individualno in skupinsko delo
 • Razvijanje podjetniškega razmišljanja
 • Učenje strokovnih znanj skozi igro po načelih pedagogike Montessori na konkretnih primerih
 • Spodbujanje trajnostnega načina življenja
 • Spoznavanje tehnologij, ki omogočajo trajnostno upravljanje z viri
 • Odgovornost in skrb zase, za druge in okolje
 • Stik in delo z živalmi, rastlinami, lesom, glino in drugimi materiali
 • Spoznavanje ciklov v naravi
 • Spoznavanje, od kod pride hrana
 • Gibanje – zdrav način življenja
 • Prosta igra – proste misli – uresničevanje lastnih idej
 • Medgeneracijsko sodelovanje in vertikalni prenos znanja
 • Urejanje okolice in skupnih rekreacijskih površin na trajnosten način (z uporabo živali)
 • Izkušnja in učenje različnih rokodelskih spretnosti/obrti (lesarstvo, šivanje, polstenje, oblikovanje)
 • Izražanje preko umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, glasbe, ples)

Lokacija:

Na hribu Sv. Trojice, ki se vzpenja iz samega centra Vrhnike. Ob lepem vremenu se iz Parka pogled odpira preko celega Ljubljanskega barja vse do Ljubljanskega gradu in še naprej do Kamniško-Savinjskih Alp. Park odlikujejo čudovita narava, travnate površine in gozdički – popoln kraj za razvijanje potencialov in uresničevanje neomejenih otroških idej. Trenutno se v parku, poleg omenjenih travnatih in gozdnih površin, nahaja vrt, pripravljen za obdelovanje, ograjen prostor za domače živali (poniji, konji, ovce in koza Liza), ograjeno jahališče (maneža) in kozolec.

Montessori počitnice pri Ponijih s Klanca – počitnice po meri otrok, učenje z izkušnjami pravega življenja

PRIJAVNICA

*razpoložljive termine taborov najdete v prijavnici

Naraven stik z okoljem, ljudmi in kuštranje možganov

Osrednji cilj izvajanja počitnic Montessori je skupaj z otroki, z veliko medsebojnega sodelovanja, različnimi znanji, želji po odkrivanju novega in veliko zabave, sooblikovati park za vzgojo rastlin in živali ter prostor za igro in sproščanje, ki bo tako najbolj po meri otrok.

Celoten program bo potekal po metodi Montessori. Otroci bodo predvsem v dopoldanskem delu imeli možnost izbire med dejavnostmi, ki bodo skrbno načrtovane vsak dan posebej, glede na potrebe, ki se bodo kazale v parku (potrebe rastlin, živali, obdelovane zemlje ipd.), in želje otrok. Otroci bodo v dopoldanskem delu lahko prosto prehajali med različnimi dejavnostmi oziroma opravili.

V Parku je možnost celostnega razvoja. Poleg naravnega spodbudnega učnega okolja, bodo ob skrbno načrtovanih aktivnostih v skupinah od pet do sedem otrok pod vodstvom mentorja razvijali svoje najbolj primarne spretnosti. Ob delu z zemljo, živalmi, raziskovanju naravnega okolja, bodo v sproščenem duhu spoznavali sebe, druge in okolje, se učili medsebojne pomoči ter spretnosti, kuštrali možgane in uresničevali svoje inovativne ideje, ki jim bodo kasneje v življenju zagotovo koristile.

Veste, kako pomembno je, da jim pomagamo osvojiti veščine samostojnosti?

Ko delajo z rokami, se urijo možgani.
Ko dobijo zadolžitev (pa čeprav jim kdaj tudi ni všeč), se učijo odgovornosti in sobivanja.
Ko se lotijo dela, ki ga sami ne zmorejo, se učijo sodelovanja v skupini.
Ko pridejo z dolgega sprehoda (pa četudi v dežju), se zavejo svojega telesa in mu tako lažje prisluhnejo.

In ko jim uspe nekaj narediti do konca, se učijo, da zmorejo, da so vredni, da jim zaupamo in da so enakovreden člen človeške skupnosti.

Dajmo jim priložnost, da se učijo z izkušnjami pravega življenja.

Najpomembnejše pa je to, da bodo otroci vseskozi sooblikovalci parka, kar pomeni, da bo vsak posameznik tam pokazal in razvijal tisto kar najbolje zna in pripomogel k razvoju in rasti parka. Ustvarjali bodo svoj park, ki ga bodo lahko uporabljali tudi med letom in, ker ga bodo ustvarjali sami, bo njim najbolj po meri, hkrati pa bo poživil tudi sam kraj.

Program aktivnosti :

 • 7.30 se zbudimo in pozajtrkujemo
 • 8.00 se nam pridružijo še tisti, ki so z nami samo čez dan
 • jutranje srečanje (spoznavanje, pozdrav, skupinske igre, nato vsak izbere svoje delo),
 • dopoldanske delavnice, ki vključuje prosto izbiro podanih dejavnosti v parku: delo z živalmi, delo na vrtu, raziskovanje naravoslovja in geografije, rokodelske dejavnosti (delo z lesom), kiparske in umetniške aktivnosti, dramska igra, ustvarjanje iz naravnih materialov (land art), in še in še …
 • 10.30 malica,
 • nadaljevanje aktivnosti,
 • 13.00 kosilo,
 • umirjene dejavnosti po kosilu, počitek,
 • jahanje konj, športne aktivnosti in različne igre,
 • konec dnevnega varstva ob 16.00.
 • 19.00 večerja
 • družabno-kulturni večeri ob tabornem ognju

 

Cena tedenske udeležbe je:

180 EUR (dnevno varstvo)
280 EUR (tabor s spanjem v parku)

Cena Jahalno – plezalnega tabora (3. termin)
200EUR za dnevno varstvo
300 EUR za tabor s spanjem

*jahalno plezalni tabor poteka v sodelovanju s plezalnim centrom Verd. Program je zelo podoben vsem ostalim našim taborom, le da je tokrat možno tudi dopoldansko plezanje. Celoten tabor bo bolj športno obarvan.

V ceno je vključeno: mentorstvo v skladu z pristopom Montessori, prijatelji za vse življenje, spoznavanje dela s konji, orodja in material za inovativno ustvarjanje, hrana in pijača

PRIJAVNICA

*razpoložljive termine taborov najdete v prijavnici

Popusti:

 • člani Inkluzivnega Parka – 10 %
 • vsi redni udeleženci programov Preprosto Montessori (vrtec in popoldanski programi) – 10 %
 • Popust, če družina vpiše več otrok – drugi otrok 10 % ceneje, tretji in četrti otrok 15 % ceneje

Po oddani prijavi v nekaj dneh prejmete povratni e-mail s podatki za plačilo, ki ga morate poravnati najkasneje v 14 dneh. Prijava je sprejeta, ko je znesek poravnan.

*V kolikor prijavo otroka odpoveste 14 dni pred pričetkom tabora, vam v celoti vrnemo denar. Odpoved 7 dni pred taborom vrnemo 50%. Kasneje plačila ne vračamo; izjema so odsotnost zaradi bolezni ali višje sile.

Prijave za vsak posamezni teden pošljite najkasneje 7 dni pred začetkom. Aktivnosti bomo izvajali v vsakem vremenu. Tudi dež nas ne ustavi. Ni slabega vremena, so samo neprimerna oblačila.

Na vsa dodatna vprašanja z veseljem odgovorimo:

040 510 813 (Ožbe Šteblaj)

inkluzivni.park@gmail.com

 

Dokazano je, da imajo otroci, ki se ukvarjajo z živalmi večje sposobnosti empatije, hkrati pa je žival pogosto lahko tudi vir družbene podpore. Znižujejo se tudi fiziološki odzivi, kot so krvni tlak, srčni utrip in drugi psihološki odzivi, kot sta anksioznost in stres .

Montessori počitnice s konji prava stvar za otroško dušo in telo

 

 

Konjeniški krožek pri Ponijih s Klanca

»Med jahanjem konj si lahko privoščimo nekaj redkih trenutkov popolne svobode.«

Konji že več kot 6000 let tesno sodelujejo s človekom. Prav jahanje je športna dejavnost, ki pozitivno vpliva na človekov telesni, čustveni in duševni razvoj, saj učenje ni usmerjeno le v kognitivno. Gibalni dialog s konjem predstavlja za otroke gibalno doživetje, ki jim prinaša veselje in zadovoljstvo. Hkrati je jahanje športna aktivnost, ki otrokom nudi mnogo možnosti za izkušnjo samega sebe, izgradnjo socialnega vedenja in ureditev vrednostnega sistema. Otroci, ki se ukvarjajo z živalmi, imajo večje sposobnosti empatije, hkrati pa je žival pogosto tudi vir družbene podpore. Znižujejo se tudi fiziološki odzivi, kot so krvni tlak, srčni utrip in drugi psihološki odzivi, kot sta anksioznost in stres (Tušak in Tušak, 2002). Zaradi njihovih lastnosti v Inkluzivnem parku ugotavljamo, da so konji še posebej primerni za vse bolj »živahne« ali hiperaktivne otroke. Konj namreč zahteva točno določeno strukturo in odzove se na vsak naš najmanjši gib. Tako se otroci brez prisile in z lastno željo zelo hitro naučijo nadziranja samega sebe ter hkrati velike in močne živali. Ne samo jahanje, tudi skrb za samo žival zelo spodbudno doprinese k izgradnji samostojne in odgovorne osebnosti.

V konjeniškem krožku se bomo naučili celostnega pristopa dela s konjem: samostojno jahati, skrbeti za konja in opremo. Spoznali bomo zgodovino konj, etologijo in anatomijo konja ter različne discipline v konjeniškem športu. Skrbeli bomo za živali in njihovo okolje, aktivno preživljali čas v naravi in se imeli izvrstno.

6 ključnih poudarkov:

 • Majhne skupine in s tem individualen pristop
 • Spodbujanje odgovornosti, samostojnosti, samoiniciative, empatije
 • Izboljšanje koncentracije
 • Razvijanje motorike in ravnotežja
 • Otrok bo veliko časa preživel v naravi
 • Aktivno druženje z vrstniki v skupinskem duhu

Krožek bo potekal celo leto, od septembra do junija. Otroci bodo razdeljeni v manjše skupine glede na predznanje in starost. Primerno za otroke od 6 let dalje.

Več informacij na: ponijisklanca.si/aktivnosti/

Kontaktna oseba: Ožbe Šteblaj

Telefon: 040 510 813

E pošta: inkluzivni.park@gmail.com