Montessori pristop

Revolucionarno razumevanje otroka

Z uporabo znanstvenih metod opazovanja in analiziranja, kako se otroci učijo, je Maria Montessori »spreobrnila« naše razumevanje otroka in njegovega mišljenja, dojemanja in doživljanja. Menila je, da se otrok ne »uči«, ampak svojo osebnost oblikuje v odnosu s prostorom, stvarmi in drugimi ljudmi. Spoznala je, da se otroci najbolje učijo in rastejo, če sledijo samemu sebi, svojim notranjim potrebam (razvojni stopnji), da imajo otroci naravno veselje do učenja in da neznansko radi delajo. In prav dejavnost (delo) je tisto, s katero otrok doseže zanj najbolj pomemben cilj: razvoj samega sebe, svojih duševnih, telesnih in duhovnih zmožnosti. Spoznala je, da je samomotivacija otroka edini verodostojni impulz za učenje.

Ugotovila je tudi, da otrok lahko optimalno razvija svoje notranje potenciale le v zanj dobro pripravljenem okolju. 

Ta otroku omogoči notranjo zbranost, samostojnost, svobodno izbiro dejavnosti in red.

10 ključnih značilnosti vzgojno izobraževalnega pristopa Montessori - najbolj razširjenega pedagoškega pristopa na svetu

Vzgoja za 21. stoletje, Človek sedanjosti za prihodnost, Vzgoja kot način življenja

Srce, idejna mama in utemeljiteljica pedagogike Montessori je italijanska zdravnica, antropologinja in pedagoginja Maria Montessori. Gre za izobraževalno filozofijo in pedagogiko celostnega pogleda na življenje, ki na vsaki stopnji razvoja in v vsakem razvojnem obdobju spremlja in podpira vitalne človekove potrebe od rojstva do smrti.

Montessori je holistična pedagogika, ki v ospredje postavlja naravni razvoj posameznika od 0-24 let. Ključne značilnosti vseh programov Montessori je pomoč življenju in je vzgoja za življenje v štirih starostnih obdobjih: dojenčki (0-3) , otroci (3-6), osnovnošolci (6-12) in mladostniki (12-18). V lepo urejenem okolju, zasnovanem za večvrstne skupine vsebuje dejavnosti, ki ustrezajo posebnim potrebam starostne skupine. V teh okoliščinah otroci, mladi in odrasli najdejo tisto, kar je potrebno za posameznikov razvoj, hkrati pa pridobijo resnične življenjske izkušnje, kaj pomeni živeti izpolnjeno življenje v družbi drugih. Učijo se pomena svobodne izbire in obenem prevzemanja odgovornosti za vpliv svojih dejanj na blaginjo skupnosti, v kateri živijo.

Montessori ustvarja človeka sedanjosti za prihodnost, človeka z novo močjo in vizijo drugačnega mirnega trajnostnega globalnega sveta. Za prihodnost skrbi s tem, da skrbi za sedanjost. Je vzgoja za vrednote, je vzgoja ki ni le teorija, temveč iskanje poti, po kateri hodi posameznik. Je še več, je način življenja, ki ceni kozmično vizijo. Ves Univerzum je v soodvisnosti, vse je med seboj povezano in s svojimi dejanji močno vplivamo drug na drugega in na univerzalno celoto. Poleg razvoja otroka razume in podpira dostojanstveno staranje z zavedanjem, da je najnujnejše poskrbeti za najšibkejši člen družbe, ker le tako lahko družba in vse v Univerzumu obstoji. Obenem gre za zavedanje, da razvoj včasih ne gre po običajni poti in otrok/osebe s posebnimi potrebami potrebujejo drugačno spodbudo in podporo za celostni naravni razvoj in za vključitev v socialno okolje.

Učni načrt Montessori je način izobraževanja 21. stoletja. Ustvarjen je bil z idejo, da se vsi otroci radi in lahko učijo, tako da vsakemu otroku pomaga razviti njegov jaz z velikim poudarkom na njegovi prirojeni inteligenci in krepitvi področij, kjer mu gre dobro. Montessori vsakemu otroku omogoča interdisciplinarno učenje v njegovem tempu in izkušnjo uspeha. Zasnovan je tako, da otroku dovoljuje slediti svojim interesom.

Znanost dokazuje, da otrok odkriva in spoznava svet z lastnim delovanjem in interakcijo z okoljem ter da je igra zanj delo. Eden od ključnih elementov pristopa Montessori je ravno ta, da ima otrok možnost izbire dejavnosti. Svobodna izbira zagotavlja najboljšo izkušnjo, ker je notranje motivirana in kot taka ključ do uspeha.

Po pristopu Montessori otroci vsak dan sprejemajo pomembne odločitve, medsebojno sodelujejo, ponotranjajo red in so del naravne družbene skupine. Zelo lahko sprejemajo nove stvari in se dobro odzivajo na spremembe. Učijo se spoštovanja in spoznavanja novih ljudi, zato se hitro prilagodijo, zastavljajo vprašanja in se dobro znajdejo v novem okolju.

Otroci imajo notranjo potrebo po redu, ki jo Montessori prepoznava in upošteva, zato zagotavlja umirjeno, urejeno okolje, kjer otrok lahko pričakuje, da bodo stvari na svojem mestu v nekem logičnem redu. V takšnem okolju otroku omogočamo občutek varnosti, zato se možgani lažje osredotočijo na učenje.

Leta 1907 je Maria Montessori ustanovila prvo hišo otrok v Italiji, danes pa je z več kot 30.000 vrtci in šolami Montessori najbolj razširjen pedagoški pristop na svetu.

Maria Montessori je začela praktično delo z otroci od 3 do 7 let, do danes pa je Montessori pristop napredoval in je primeren tako za najmlajše kot srednješolce. Izobraževanje Montessori za vse starostne skupine se opira na poglobljeno znanje človeškega razvoja ter razumevanje potreb in teženj človeka v vsaki od razvojnih faz in zato tako dobro deluje. Podatki kažejo, da so otroci po zaključku takšnih izobraževanj tudi v kasnejšem življenju uspešni.

V zadnjih letih zaznavamo velik porast delno subvencioniranih vzgojno izobraževalnih ustanov Montessori po celem svetu. Veliko je pobud, ki si prizadevajo Montessori vključiti v javni sektor in še na ta način približati to obliko izobraževanj, ki je med starši vedno bolj priljubljena.

Obiščite nas v Preprosto Montessori in spoznajte, kako ta metoda ustreza vašemu otroku.

31. avgust 1870 V Chiaravalleju pri Anconi v Italiji se rodi Maria Montessori.
1890 začne študirati matematiko na univerzi v Rimu
1892 stara dvaindavjset let, začne študirati medicino
1896

10. julij postane, kot prva ženska v Italiji, zdravnica

(prejme, diplomo medicinske fakultete)

september Dr. Montessorijeva gre v Berlin, kjer ima govor na ženski konferenci
november nastopi službo asistentke v bolnišnici Santo Spirito v Rimu, na oddelku za otroško psihiatrijo
1897 spregovori na narodni konferenci o zaostalih otrocih v Torinu
1898

Se pridruži Mednarodni zvezi za izobraževanje zaostalih otrok.

Predava v Milanu, Padovi, Benetkah in Genovi o »Novi ženski« in »Sodobnem usmiljenju«.

1899

Postane predavateljica na ženskem kolidžu za učitelje in ravnateljica Državne šole za duševno prizadete otroke v Rimu.

Predava v Parizu in Londonu, kjer jo predstavijo tudi kraljici Viktoriji.

1901

Rodi se ji sin Mario.

Pri enaintridesetih se Maria vrne na univerzo v Rimu kot študentka poučevanja higiene in psihologije.

1904 Postane predavateljica medicine in prirodoslovnih znanosti na univerzi v Rimu.
6. januar 1907 Odpre prvo hišo otrok »Casa de bambini«, v revnem predmestju Rima San Lorenzo.
1909

Montessorijeva priredi prvi mednarodni tečaj svoje metode v Citta di Castello.

Odprta je že četrta Hiša otrok (tokrat za žrtv epotresa v Mesini).

1910 Izide Metoda Montessorijeve. Ameriška revija McClure’s pa objavi dolg članek o njej.
1912 Izide prvi angleški prevod Metoda Montessorijeve
1913

Pri triinštiridesetih se odpravi na prvi obisk v ZDA, kjer je bilo istega leta ustanovijo prvo montessori združenje v ZDA (Washington).

V Španiji odprejo prvo šolo montessori.

1914 Izide Priročnik dr. Montessorijeve.
1915 Odide na svoje drugo in zadnje potovanje v ZDA.
1919 Priredi prvi tečaj v Veliki Britaniji.
1922 Odprta prva Hiša otrok v Avstriji.
1924 Mussolinijeva vlada sklene podpreti Mario Montessori.
1929

V Berlinu je ustanovljena Mednarodna Montessori zveza (AMI / Association Montessori Internationale).

V Elsinoru na Danskem je prvi Mednarodni kongres montessori.

1930 Ustanovljena britanska podružnica AMI.
1934

Mussolini zapre vse šole montessori po Italiji.

Maria Montessori zapusti Italijo in se naseli v Španiji.

1935 AMI se preseli v Amsterdam, kjer ima sedeš še danes.
1936 Montessorijeva zapusti Španijo in se ustali na Nizozemskem.
1939 V Evropi izbruhne druga svetovna vojna. Maria (stara devetinšestdeset let) in sin Mario Montessori odideta iz Nizozemske v Indijo.
1946 Maria se vrne na Nizozemsko.
1947 Marija, stara šestinsedemdeset let, se odpravi na potovanje s predavanji po Indiji; (potovanje bo trajalo dve leti).
1948 Izideta knjigi Kar bi morali vedeti o vašem otroku in Odkritje otroka.
1949

Maria obišče Pakistan, Italijo, Francijo, Avstrijo, Veliko Britanijo in Irsko.

Izide knjiga Nenasitni duh.

Dr. Maria Montessori je predlagana za Nobelovo nagrado za mir.

1950

Maria v starosti devetinsedemdeset let potuje in predava po Norveški in Švedski.

Junija spregovori na konferenci združenih narodov o izobraževanju v Firencah v Italiji na temo »Mednarodno leto otroka« in je

Spet predlagana za Nobelovo nagrado za mir.

1951

Maria priredi tečaj v Innsbrucku v Avstriji.

Še tretjič, in zadnjič, je predlagana za Nobelovo nagrado za mir.

6. maja 1952 V starosti enainosemdeset let se Maria Montessori zgrudi in umre v Nizozemskem mestu Noordwijk aan zee, kjer je tudi pokopana.

Ključni mejniki

Letnica – odprtje vrtca, šole

Do danes: število vrtec, šol / št. otrok

Vaša vloga pri tem