tu se začne ljubezen do učenja

‘Pomagaj mi, da naredim sam.’

»Kot mami mi neizmerno veliko pomeni, da pride otrok domov vesel in nasmejan do ušes, ter hiti povedati, kaj vse je spoznal, doživel in novega usvojil. Otrok v montessori programu »ne šparajo« in ko pokažejo interes jim predstavijo materiale, ob katerih spoznavajo črke in številke oziroma na preprost, konkreten in igriv način zakorakajo v svet začetnega opismenjevanja.«

Mamica Lejle in Luize

Otrok ima enkratne umske sposobnost. Le v tem življenjskem obdobju ima njegov um sposobnost, da kot goba sproščeno absorbira informacije in koncepte iz svojega okolja.

Pristop Montessori je za otroka resnično darilo. Otrok ima priložnost, da v tej ključni fazi njegovega življenja, neguje svoje naravne danosti ter znotraj skupnosti sovrstnikov oblikuje svojo enkratno osebnost. Razvija za življenje pomembne veščine – socialne, čustvene in akademske – in kar je še pomembneje, vedel bo kako lahko deluje v skupini.

Kaj si lahko želimo še več, kot videti samozavestnega in srečnega otroka, ki je razvil odnos do sebe, soljudi, sveta ter vseživljenjsko ljubezen do učenja in raziskovanja.


Otroku moramo pomagati, da deluje, uporablja voljo in misli sam zase.
(Maria Montessori, Srkajoči um, str. 293)

Ponujamo tri oblike Montessori programov za otroke od 3 do 6 let:

preprostomontessori_otrok3-6_1
preprostomontessori_otrok3-6_2

HIŠA OTROK – preprosto kot doma

Okolje za otroke 3-6 let je Maria Montessori poimenovala Casa dei Bambini / Hiša otrok.

Triletni otrok ima že zgrajene temelje svoje osebnosti in sedaj je pripravljen na razvoj in izpolnitev svojih sposobnosti.

Otrok se lahko uči le ob resničnih dejavnostih/zaposlitvah, ki podpirajo neodvisnost in samoučenje – samoučinkovitost-samouresničevanje. To lahko uresniči le v raznoliki, heterogeni skupnosti otrok starih 3-6 let. Vse to odraža Hiša otrok. Rezultat življenja v skupnosti Hiše otrok je vesel in prijazen posameznik, ki se veseli svojega življenja.

Pedagogi Montessori si prizadevamo oblikovati in pripraviti okolje, kjer otrok najde dovolj izzivov, da je pripravljen izpopolniti samega sebe. V sobah/učilnicah z nizkimi policami, lepimi predmeti, knjigami in mnogimi montessori  materiali, namenimo veliko pozornosti detajlom, ki vzbudijo otrokove čute in njegovo zanimanje. Otroci se na to odzivajo s tem, da si prizadevajo skrbeti za prostor in tako pridobivajo občutek pripadnosti, poglabljajo vezi skupnosti in krepijo veselje do učenja.

Značilnosti in prednosti pristno pripravljenega okolja Montessori so po vsem svetu enake:

preprostomontessori_otrok3-6_3

Otroci razvijajo bistvene spretnosti za življenje, medtem ko se mirno in namensko ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi

Ko vstopimo v sobo 3-6 smo lahko presenečeni, ko opazimo mirno vzdušje, med tem ko se otroci ukvarjajo s svojimi najljubšimi dejavnostmi.

Otrokovo naravno potrebo po neodvisnosti podpiramo s tem, da mu dajemo priložnosti ali ga spodbudimo, da se samostojno odloči za njemu zanimive dejavnosti in ga pri tem ne prekinjamo ali motimo.

Okolje 3-6 je zasnovano tako, da otroku pomaga postajati ‘najboljši jaz’. Otrok ima naravno potrebo, da si prizadeva postajati neodvisen. Občutek lastnega dosežka, v otroku vzbudi občutek zadovoljstva in s tem krepi spoštovanje do sebe, drugih in stvari.

Z vajami ‘vljudnosti in spoštovanja’ otrok vadi (ga učimo) kako reševati težave, konflikte, kako vljudno ravnati v socialnih situacijah in hkrati imeti svoje mnenje ter biti prijazen in ustrežljiv do prijateljev. Rezultat bivanja v tako pripravljenem okolju je povezana skupnost majhnih otrok.

preprostomontessori_otrok3-6_4

Prednost heterogene skupine

Le v mešani skupini sovrstnikov ima otrok možnost napredovati v svojem naravnem ritmu. Mlajši otrok se uči z opazovanjem vedenja in dejavnosti starejših vrstnikov, med tem ko starejši otrok pridobi samozavest, vodstvene sposobnosti in odgovornost, s tem ko je zgled svojim mlajšim vrstnikom.

preprostomontessori_otrok3-6_5

Otroci so zelo samostojni – darilo izbire

Pravo učenje se zgodi, ko se otrok samostojno odloči, izbere dejavnost, jo raziskuje, ponavlja in se izpopolnjuje. Otroci, ki ne želijo izbirati in delati sami, največkrat preprosto ne vedo kako se kaj dela ali pa jim preprosto ni bila dana priložnost.

V okolju montessori ima otrok oboje: otroku skrbno predstavimo kako se kaj počne, kako poskrbeti za svoje potrebe in mu hkrati dajemo priložnost za vajo in izpopolnjevanje.

Ko se otrok počuti, da lahko poskrbi zase in za okolje v katerem živi, postane njegovo obnašanje naklonjeno in krepi pozitivno samopodobo.

preprostomontessori_otrok3-6_6

Otrok se uči ob izkušnjah lastne aktivnosti

Program je individualiziran in otroci svoje izbrane dejavnosti počnejo ali individualno ali pa v manjših skupinicah.

Pedagog Montessori posameznemu otroku (ali manjši skupinici) vsak dan predstavi številne raznolike dejavnosti in široko paleto konceptov, ki temeljijo na otrokovem individualnem razvoju. Temu sledi samostojno delo, vaja z veliko ponovitvami; toliko časa da otrok dejavnost razišče do potankosti, jo razume in usvoji. Šele potem je otrok pripravljen, da se sproščeno loti nove dejavnosti.

preprostomontessori_otrok3-6_7

Središče je otrok – vzgojitelj opazovalec in asistent razvoju otroka

Za razliko od tradicionalnega vrtčevskega pristopa, kjer naj bi običajno otroci pozorno spremljali navodila vzgojitelja, je v okolju Montessori vloga vzgojitelja, da pozorno opazuje otroka. Opazi in sledi interesu ter nagnjenjem in potrebam posameznega otroka. Vzgojitelj/učitelj montessori nikoli ne vabi otrok frontalno, temveč vedno na nivoju otroka, obdan in zaposlen s posameznim otrokom ali majhno skupinico.

preprostomontessori_otrok3-6_8

Enaka pot za vse (in ne tudi ista) – Individualiziran UČNI NAČRT

Učni načrt kot tudi pristop pedagogike Montessori je v prvi vrsti usmerjen v prepoznavanje in spoštovanje edinstvenih potencialov, ki delujejo v posameznem otroku. Glede na to, pedagog montessori skuša otroka povezati z dejavnostjo, ki takrat najbolj ustreza in podpre otrokovo notranje nagnjenje po napredku. Otrok je ‘izzvan’ glede na njegovo sposobnost in ne na splošni standard in pričakovanja. Umetnost vzgojitelja montessori je ponuditi primerno dejavnost, ki hkrati združuje zanimanje in ravno pravšnji izziv (ne prelahko, ne pretežko).

Vsak otrok, v tej razširjeni skupnosti otrok in odraslih, lahko sledi lastnim interesom, svobodno izbira dejavnosti, razvija sposobnost koncentracije v svojem lastnem tempu in razvija moč razuma, domišljije/abstrakcije in družabnosti.

VEČ o programu vrtca Montessori

preprostomontessori_otrok3-6_9

Lepi praktični MONTESSORI MATERIALI – samostojno raziskovanje in (samo)učenje

Znanstveno oblikovani Montessori materiali otroku pomagajo pri (samo)učenju. Med tem ko otrok rokuje z njimi in raziskuje, razvija konkretno razumevanje abstraktnih konceptov, kot je npr. matematika, ki predstavlja trdne temelje za učenje v prihodnosti.

Rokovanje s predmeti (Montessori materiali) otroku zagotovi konkretno senzorično izkušnjo in svobodno raziskovanje, kar ga vodi k izboljšanju fizičnega / gibalnega razvoja, čutnih zaznav, jezika ter razvoja intelekta.

Izurjena odrasla oseba otroka vodi na tej poti in mu pomaga, da postaja dobro prilagojen posameznik, pripravljen zavzeti pozitivno,  prosocialno mesto v svetu.

VEČ

Materiali Montessori in z njimi povezane dejavnosti so zasnovani tako, da jih otrok, glede na njegovo razvojno stopnjo, lahko samostojno raziskuje in se uči. Organizirani so glede na področja učenja:

  • Vaje Vsakdanjega življenja: razvijajo samostojnost, socialne veščine, koncentracijo, koordinacijo oko-roka, organizacijo, vztrajnost, proces dela…
  • Senzorika: dejavnosti krepijo čutno zaznavanje
  • Jezik: razvoj govorjenja, veščine pisanja in branja, komunikacijske spretnosti
  • Matematika: dejavnosti, ki razvijajo temeljne matematične koncepte
  • Znanost in kozmična vzgoja: geografija, biologija, zgodovina, fizika, kemija
  • Umetnost: glasbena, likovna
preprostomontessori_otrok3-6_10

Čas za skupinske aktivnosti in igre

Res je, da je poglavitni del dneva namenjen samostojni izbiri dejavnosti, vendar je otrok v starosti 3. let in več že sposoben skupinskih dejavnosti. Zato je čas za skupinske dejavnosti in igro zelo pomemben. Možnosti so raznolike: morda vzgojitelj pripravi aktivnost s pesmijo ali pripovedovanjem zgodbe o kulturni, znanstveni ali zgodovinski temi in se mu pri tem pridruži manjša skupinica otrok, ki jih to zanima; je čas dejavnosti na črti, ko smo vsi skupaj, telovadba, praznovanja ipd. Vsak dan pa je tudi priložnost za igro in raziskovanje s prijatelji v sobi in na prostem.

VEČ

preprostomontessori_otrok3-6_11
preprostomontessori_otrok3-6_12

Dobra PRIPRAVA NA ŠOLO – spretnosti strategij učenja, sodelovanja v skupini in kasneje v kolektivu

»Za našega sina si ne bi mogli zamisliti boljšega začetka šolske kariere.«

Nejčeva starša

Pogosto imajo starši, preden se odločijo za vpis svojega otroka v vrtec Montessori, strah, kako se bo otrok kasneje znašel v ‘običajni’ šoli. Strah je odveč!

Dejstvo je, da je otrok vrtcu Montessori v ključnih letih svojega življenja. Ko gradi temelje svoje odrasle osebnosti. Pristop Montessori je kontinuirana vzgoja in izobraževanje. Med tem ko je v prvih treh letih

otrok zgradil temelje svoje osebnosti, je v obdobju 3 do 6 let razvijal in izpopolnjeval svoje vsestranske sposobnosti, odkril strategije učenja in vseživljenjsko ljubezen do raziskovanja in učenja ter pridobil prosocialne veščine in se naučil biti enakovreden član skupnosti.

Prepoznavanje glasov in simbolov je spontano prelevil v pisanje in branje. Razume količino, prepozna simbole števil in poigraval se je z desetiškim sistemom. Pozna geometrijske like in telesa, raziskoval je kontinente, države, živali, rastline… Vrtec zapusti z naborom akademskih veščin.

Kar pa je najpomembneje, Hišo otrok zapusti z občutkom, da je učenje zanimivo in zabavno, razburljivo in brezmejno.

Na tej točki je pripravljen, da stopi stopničko više – v osnovno šolo.