Učenje mrežnega razmišljanja

Otrok od 6 do 12 let

‘Pomagaj mi, da mislim in razumem sam.’

»Vsi trije najini otroci se radi učijo. Znajo si zastaviti vprašanje in nanj samostojno iskati rešitev. To ljubezen pripisujem pristopu Marie Montessori, pri katerem so otroci izpostavljeni novim stvarem na vzgojen, spodbuden in razvojno primeren način. To se je še posebej izkazalo v času korone, ko so se morali organizirati in učiti doma povsem samostojno. Bili so motivirani in uspešni in nikakor frustrirani.«

Polona

Radovednost, sposobnost abstrahiranja in dobra predstava (tudi ‘nepredstavljivega’ kot je npr. vesolje), logično razmišljanje, moralna in socialna usmerjenost ter energija za raziskovanje in proučevanje so značilnosti osnovnošolskih otrok (6-12 letnikov)./span>

Pristop Montessori osnovnošolskemu otroku omogoča neprecenljivo priložnost za razvoj potencialov, ki jih nosi v sebi. Otrok v tem obdobju za učenje in razvoj potrebuje okolje in pristop z ustrezno svobodo in pravimi omejitvami; s širokim učnim načrtom, ki podpira njegovo radovednost po ‘kaj, kako in zakaj je svet’ in ga pripravlja na izzive prihodnosti.
Osnovnošolci v majhnih starostno mešanih skupinah sodelujejo pri različnih projektih, ki spodbujajo domišljijo, vključujejo intelekt in razvijajo njihove sposobnosti razmišljanja.


Izkušnje z otroki v osnovnih šolah so nam pokazale, da je starost med šestim in dvanajstim letom življenjsko obdobje, v katerem je treba podati elemente vseh znanosti. To je obdobje, ki je psihološko še posebej občutljivo in bi ga lahko imenovali “občutljivo obdobje kulture”, v katerem se organizira abstraktna raven človeškega uma.
(Maria Montessori, From Childhood to Adolescence, str. 85)

Pri nas žal nimamo redne OŠ montessori,
Ponujamo pa nekaj oblik Montessori programov za osnovnošolce (6-12 let):

preprostomontessori-6-12-1

Otrok v obdobje osnovnošolskega izobraževanja ne vstopi nepripravljen

V drugo razvojno ravnino prihaja kot radovedni učenec in naša naloga je, da to radovednost podpremo in ohranimo, saj želimo vseživljenjsko učečo osebo.

V predšolskem obdobju je otrok veliko rokoval s stvarmi, poizkušal, ponavljal, primerjal, razvrščal, in vse to na konkretni ravni preko igre. Sedaj ve, da ima vsaka stvar določen red in da stvari sledijo določenim pravilom.

Dosegel je: neodvisnost (kontrola gibanja, skrb zase, za druge, okolje); normalizacijo (ljubezen do dela, zbranost, samodisciplina, družabnost: milost in vljudnost, socialni občutki, naklonjenost drugim, itd.); jezikovne spretnosti (npr. slovnične prvine, bogato besedišče, zna se izražati); morda tudi branje in pisanje; matematično razmišljanje (npr. geometrijski vidiki, kot so oblike, štetje, količine, štiri rač. operacije..); zanimanje za kulturo (tudi geografija, čas, naravoslovje)  in sposoben je kontrolirati svoje vedenje in se prilagajati okolju.

preprostomontessori-6-12-2
preprostomontessori-6-12-3

Željan učenja, raziskovanja in razmišljanja

Ko otrok vstopi na drugo razvojno ravnino se spremeni.

Opazne so fizične spremembe (udi se daljšajo, izgubi se otroška maščoba, stalni zobje, gostejši lasje, bolj stabilno zdravje, veliko energije). Tudi  pomembne psihološke spremembe (usmeritev k inteligenci, kaže veliko sposobnost abstraktnega mišljenja, želja po spoznanju razlogov, zelo pomembna jim je kultura, pravičnost, velik potencial za delo, je bolj ekstrovertiran, saj so socialni vidiki pomembnejši). Obe spremembi sta dramatični. Opazimo spremembo interesov in potencialov. Otroci te starosti so pozorni ‘akutni’ opazovalci.

Sicer pa je to mirna etapa, ki traja od 6. do 12. leta in ne govorimo več o občutljivih obdobjih, temveč o številnih občutljivostih:

(1) pridobivanje znanja
(2) domišljija
(3) moralnost.

Občutljivost za vse to traja celotno 2. obdobje in naša naloga je občutljiva podpora za hranjenje teh občutljivosti.

Otrok želi stvari vedeti in natančno razumeti. Zato jim ne bi smeli posredovati odgovora, temveč jim pomagati, da razvijejo svoje lastno razmišljanje in jim omogočati, da postavljajo vprašanja.

Nikoli prej, niti kasneje ne bodo tako zavzeti za akademsko delo in učenje. Tudi ko gredo na počitnice je vse njihovo druženje in delovanje povezano z učenjem.

preprostomontessori-6-12-4

Kozmična vzgoja – vzgojni pristop in učni načrt na drugi razvojni ravnini 6-12 let

“… kozmični načrt lahko otroku predstavimo kot vznemirljivo zgodbo o zemlji, na kateri živimo….”(To Educate the Human Potential, p. 2)

Kako zadovoljiti in ne omejiti otrokovega uma?

Kako vnesti red v obsežno znanje?

Kako izkoristiti otrokovo domišljijo?

Kako približati raziskovanje vprašanj morale?

Da bi zadovoljila te temeljne potrebe osnovnošolskega otroka, je Maria Montessori razvila koncept “kozmične vzgoje”.

Kozmična vzgoja ustreza potrebam in značilnostim otroka druge ravni. Kozmična vzgoja ni predmet, temveč okvir, ki pomaga pri razvoju osnovnošolca. Pri otrocih pomaga razvijati moralo in se naučijo, da je vse uravnoteženo in v soodvisnosti. Metoda je, vedno začeti s celoto (z veliko sliko). Točke zanimanja ponudimo preko t.i. kozmičnih zgodb (velike zgodbe). Otroci se s pomočjo velikih zgodb odprejo za vse, kar želijo in morajo spoznati. Velikim zgodbam sledijo posamezne ‘ključne lekcije’, ki se dotaknejo  podrobnosti, so ‘ključi’ do različnih spoznanj.

Otroci tako postanejo zavestni aktivni udeleženci. To naj bi v njih vzbudilo tudi hvaležnost za delo, ki ga je v zgodovini že opravil nekdo drug (izumi, znanstveni uspehi itd.).

Vsi naši programi za osnovnošolce se izvajajo v skladu s pristopom montessori.