OBČUTLJIVA OBDOBJA

Takole jih je na osnovi znanstvenih opazovanj otrok opisala dr. Maria Montessori:

»Med občutljivimi obdobji se otrok nauči velikih stvari, ki ga povežejo z okoljem na izjemno intenziven način. Takrat je vse lahko, vse je vedoželjnost in življenje, vsak napor mu da novo moč. Ko ti duševni izbruhi zamrejo, se prižgejo drugi plameni. Tako gre otrok v otroštvu od ene zmage do druge, vedno poln živahnega navdušenja, ki smo ga poimenovali radost in preprostost. V tem očarljivem plamenu, ki plapola, a ne použije, je vse opravljeno delo, plod katerega je človekov duševni svet.«

Občutljiva obdobja, majhni otroci doživljajo kot strnjeno prehodno obdobje, ko je otrok posebej notranje motiviran in dojemljiv za določene dražljaje do te mere, da ostali dražljaji in interesi ne pridejo do izraza. Takrat izbere iz okolja, kar potrebuje za svoj razvoj in se spontano ter osredotočeno ukvarja s to dejavnostjo. Na primer, otroka v obdobju občutljivosti za red bodo pritegnile dejavnosti, ki vključujejo urejanje.

Teh obdobij ne moremo čisto natančno napovedati, lahko pa se jih zavemo, če otroka opazujemo. Opazili bomo, da otrok dejavnost ponavlja znova in znova in pri tem ne potrebuje zunanje spodbude ali pohvale. Interes traja določen čas, kasneje v življenju pa se ne ponovi več.

Kadar je otrok za nekaj občutljiv, po takem delu ni utrujen, ampak srečen. Delo ponavlja, dokler se v njem ne izpopolni. Majhni otroci so naravno usmerjeni k tistim posebnim vidikom okolja, ki ustrezajo njihovim razvojnim potrebam. Če mu ne omogočimo, kar potrebuje v določenem občutljivem obdobju, trpi in je lahko nerazpoložen.

Prepoznamo lahko sledeča občutljiva obdobja:

 • GIBANJE (nosečnost-2.leta)
 • JEZIK (nosečnost-6.leta)
 • RED (rojstvo-3.leta)
 • VSRKAVANJE PODOB
 • RAFINIRANJE ČUTOV
 • DROBNI PREDMET
 • ODVAJANJE OD PLENIC (najbolj intenzivno med letom in pol do dveh let in pol)
 • LEPO VEDENJE-BONTON (2,5-6.let)
 • BRANJE (med 4,5-5,5.leta)
 • PISANJE, RISANJE (med 3,5-4,5. leta)
 • ZAPLETENE DEJAVNOSTI-NOŠENJE TEŽKIH PREDMETOV (med 1,5-4,5.leta)