Nadgraditev Inkluzivnega parka – javno dostopnih zelenih površin z novimi izobraževalnimi, kulturnimi, medgeneracijskimi in rekreacijskimi vsebinami

PROJEKT SOFINANCIRA

Projekt: Nadgraditev Inkluzivnega parka – javno dostopnih zelenih površin z novimi izobraževalnimi, kulturnimi, medgeneracijskimi in rekreacijskimi vsebinami

Prijavitelj projekta: Inkluzivni park 1890, so.p.

Odgovorna oseba: Ožbe Šteblaj, direktor

Trajanje projekta: september 2023 – oktober 2024

Namen projekta: Namen projekta je dopolniti infrastrukturo in programe že 5 let delujočega Inkluzivnega parka na Vrhniki, ki služi za preživljanje prostega časa v naravi, izvajanje pedagoških programov, raziskovanja novih praks sonaravnega kmetijstva in rabe naravnih virov. Pri izvajanju programov bomo k sodelovanju povabili tudi več lokalnih društev in zavodov, ki se ukvarjajo z določenimi tematikami, od društva kneipp, vrtcev/šol, tabornikov, umetnikov, klub Vrhniških študentov in tudi druge zainteresirane organizacije, kot je npr. Univerza v Ljubljani. Seveda so k sodelovanju dobrodošli tudi posamezniki, ki v parku vidijo poslovno priložnost, kot je na primer terapevtsko jahanje, čebelarjenje, zeliščarstvo ter gostinska ponudba.

Za potrebe delovanja parka bomo zasnovali nove programe medgeneracijskega sodelovanja, pri čemer bomo naslavljali tematike zdravega življenja, lokalno pridelane hrane, naravoslovne vsebine, trajnostni način bivanja, biodiverziteto, kulturno izražanje, idr. Predvsem bi radi v programe vključili tudi dijake strokovnih srednjih šol ter študente relevantnih študijskih smeri, ki bodo preko opravljanja prakse v gospodarskem sektorju skrbeli za delovanje parka in bodo vključeni v procese razvoja parka (povezava izobraževalnih ustanov z gospodarstvom).

Park bo v celoti grajen iz naravnih materialov in samooskrben z energijo (OVE) in vodo. Ob stavbah bo poleg zbiralnikov meteorne vode tudi čistilne naprava za zagotavljanje tehnične vode za zalivanje skupnostnih vrtov. Zelene površine se ureja s pomočjo živali (konji, ovce, idr.), katere se v parku uporablja za šport, izobraževanje in terapije.

Izboljšano ponudbo bomo ponudili v sami infrastrukturi parka, ki bo omogočala dostop do zelenih površin tudi invalidom in starostnikom in omogočila razvoj novih dejavnosti in ponudbe parka. V okviru tega projekta bomo vzpostavili zeliščni vrt, steklenjak, površine za čebelarjenje, elemente po Kneippu, otroško igrišče, uredili bomo obore za živali, uredili bomo star leseni kozolec, uredili bomo sprehajalne poti in površine za ježo konj ter zasadili bomo sadno drevje za pridelavo lokalnega sadja.

Nova ponudba bo tako omogočala raznolike možnosti za razvoj posameznikov, družin, starostnikov, kulture, poleg tega pa se bo skozi programe razvijalo tudi prijetno zdravo bivalno okolje s pestro biodiverziteto.

Celotna vrednost projekta: 142.205,63 EUR