V zasebnem vrtcu GORENJSKA HIŠA OTROK
RAZPISUJEMO delovno mesto asistent otrokom 1-3 let, pomočnik vzgojitelja

Vzgojno-izobraževalni zavod Montessori, GORENJSKA HIŠA OTROK – ponuja priložnost zaposlitve osebi, ki je odkrila svojo poklicanost kot asistent pri naravnem razvoju otroka do 3 let.

»Izobraževanje ne bi smelo biti več le posredovanje znanja, temveč mora ubrati novo pot in iskati sprostitev človeških potencialov.«

»Education should no longer be mostly imparting of knowladge, but must take a new path, seeking the release of human potantialities.«

Maria Montessori (1946/1989) Education for a Nev World

Naša vizija/Glavni cilj Preprostomontessori vrtcev je vzgoja za regenerativno prihodnost. S predanim in strokovnim delom zagotavljati okolje, ki v zgodnjem otroštvu spodbudno prispevalo k naravnemu razvoju posameznika in s tem odločilno prispevati k razvoju otrokovih potencialov, kar je pomemben prispevek k naši trajnostni prihodnosti.

 

V skupini Preprostomontessori se zavedamo, da brez zavezanosti in predanosti našemu poslanstvu, ne bi mogli služiti razvoju posameznikovega edinstvenega razvoja, ki bo v prihodnosti prispevalo k skupnemu mirnemu življenju na našem planetu.  Verjamemo v naše ljudi, hkrati pa skupni uspeh odraža osebno perspektivo vsakega posameznika.  Značilnost našega tima je vzajemno sodelovanje sicer značajsko in po sposobnosti različnih ljudi. Hkrati pa nas povezuje zdrava ambicioznost, želja po strokovni in osebnostni rasti vsakega posameznika, skupne vrednote in nenazadnje, Montessori filozofija in pedagogika.

 

Enega od naših vrtcev najdete na Gorenjskem v Radovljici – GORENJSKA HIŠA OTROK, drugega pa na Vrhniki –VRHNIŠKA HIŠA OTROK.

Obe hiši imata tudi Certifikat ustanove Montessori, ki ga podeljuje Združenja Montessori Slovenija.

 

Hiši na obeh lokacijah sta prijetni skupnosti družin in asistentov/vzgojiteljev montessori.

Vedno znova iščemo še boljše poti povezovanja vrtca z družino.

 

Ekipi v naših hišah otrok se prizadevata k zagotavljanju najvišje kakovosti avtentičnega montessori pristopa, kar pomeni, da v središče svojega dela postavljamo edinstvenost vsakega otroka v njegovih kritičnih prvih 2200 dneh njegovega življenja.

 

Vrednote in lastnosti, ki nas vodijo pri našem delu so:

Spoštovanje vsakogar in vsega, ljubezen in skrb, prijaznost, empatičnost, strast, vedrina, predanost delu, vera v vsakega posameznika, skrb za skupnostno dobro ter skrb za varno, urejeno trajnostno prihodnost

Delujemo v kreativnem kolektivu, ki postavlja v središče individualnega otroka, zanj pripravlja in  neguje razvojno ustrezno, čisto, estetsko in zdravo fizično in socialno okolje. Smo most med otrokom, okoljem in družino.  Med seboj se dopolnjujemo in spodbujamo ter tako strokovno kot osebno krepimo.

Če vas mika stopiti na pot vaše poklicanosti in samoizpopolnjevanja, vas vabimo, da postanete del naše ekipe. 

Najkasneje do 1.8.2022 oziroma ČIMPREJ (s tem izkažete vaš poseben interes)  na e-naslov preprostomontessori@gmail.com pošljite PROŠNJO za delovno mesto pom. vzgojitelja 1-3 v GHO.

Prošnja naj vsebuje vaše osebne in kontaktne podatke (e -naslov, telefonska številka), fotografijo, dokazila o izobrazbi, življenjepis, motivacijsko pismo (obrazložitev zakaj bi vas to delo privlačilo). V primeru sodelovanja boste priskrbeli tudi  dokazilo o nekaznovanosti.

Glede na to, da je čas dopustov, bomo kandidate  za katere bomo presodili, da bi vas radi tudi osebno spoznali, sproti obvestili po elektronski pošti oz. telefonsko in se dogovorili za razgovor oz. osebno predstavitev.

 

Uvajanje izbrane kandidatke/kandidata, bo potekalo v drugi polovici avgusta.  Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena s 1.9.2022.

» Naš poklic je tam, kjer se potrebe sveta ujamejo z našim talentom.«

Aristotel

Naša pričakovanja:

 • Vsaj osnovno poznavanje pedagogike Montessori ter osebna želja po izpopolnjevanju in pridobivanju izobrazbe na tem področju.
 • Odgovorno osebo, ki je poleg izpolnjevanja obveznosti pripravljena tudi osebno in strokovno rasti in z nami slediti otroku, ter ima vizijo pozitivne prihodnosti.
 • Empatičen, ljubeč, pozitiven, proaktiven, samoiniciativen, umirjen, odločen, celosten pristop do otrok, sodelavcev in staršev, ki vključuje sposobnost povezovalnega sodelovanja in pozitivne komunikacije.
 • Lastnosti posameznika kot so: praktičnost, iznajdljivost, prilagodljivost, skrbnost, urejenost, marljivost, potrpežljivost, zanesljivost
 • Visoke moralne vrednote in izražanje le – teh.

Zaželene so: 

 • osnovne ročne spretnosti, 
 • glasbeni in estetski posluh, 
 • telesna kondicija,
 • veselje do dela in raziskovanja v naravi,
 • zelo zaželeno aktivno znanje angleščine ali celo naravni govorec angleščine 

 

Ponujamo:

 •  Zelo dobro opremljeno, ustvarjalno in živahno delovno okolje v svetlih, ljubeče zasnovanih prostorih.
 •  Pridobivanje strokovnih izkušenj pod vodstvom predane, odprte in izkušene ekipe sodelavcev.
 •  Zanimive strokovne izzive.
 •  Čudovito okolje za osebnostni razvoj.
 •  Kultura izmenjave strokovnih izkušenj med sodelavci.
 •  Vaše sveže ideje so zelo dobrodošle.
 •  Delo v družbeno odgovorni ustanovi.
 •  Prizadevamo si tudi za družabno življenje.

 

Veselimo se zainteresiranih in predanih prijaviteljev, ki jih zanima izobraževalni koncept Marie Montessori. 

Če imate še kakšno dodatno vprašanje, se brez skrbi obrnite na našo ravnateljico/direktorico Edvardo Šteblaj na tel. 041 481 777.

Z veseljem pričakujemo vaše spoštovane prijave.