POPOLDNEVNICE

Pomoč naravnemu razvoju otroka v okolju Montessori

POPOLDNEVNICE Popoldanske dejavnosti po programu Montessori tudi za otroke, ki ne obiskujejo našega vrtca.

 

Omogočajo otroku, da v popolnosti razvije svojo osebnost in samostojnost

 

Značilnosti Popoldnevnic Montessori 

Popoldnevnice so tedenska srečanja, kjer ima otrok priložnost, da v avtentično pripravljenem okolju Montessori samostojno izbiral med raznovrstnimi materiali montessori in dejavnostmi s področja vsakdanjega življenja, senzomotorike, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti, umetnosti in ob tem v polnosti razvija svojo osebnost.

Potekajo v prostorih vrtca Gorenjska hiša otrok in Vrhniška hiša otrok po vnaprej definiranih urnikih in programih:

 • Program za otroke in starše (Popoldnevnice 0-3)

je namenjen otrokom od rojstva do 3. let in njihovim staršem. Poteka enkrat tedensko po 90 minut v pripravljenem okolju Montessori. Medtem ko je otrok dejaven, se starši utrjujete v opazovanju otroka in s tem urite v zaznavanju otrokovih potreb in značilnosti.

Izvaja se v dveh ločenih skupinah: Skupina dojenčki in mamice (od rojstva do 1 leta) in Skupina otroci in starši (1-3 let)

 • Program za otroke (Popoldnevnice 3-6)

Program je namenjen otrokom starim od 3 do 6 let. Otroci, ki ne hodijo v vrtec Montessori ali sploh ne obiskujejo vrtca, imajo enkrat tedensko priložnost odkrivati svoje talente v pripravljenem okolju Montessori in se družiti s svojimi vrstniki ter iskati mnoge odgovore na njihov večni KAJ. Okolje montessori zadovolji otrokovo močno potrebo po samostojnosti ‘pomagaj mi da lahko naredim sam.

 • Program za osnovnošolce (Popoldnevnice 6 – 12)

Otrok si v obdobju 6-12 let postavlja velika vprašanja o svetu in svoji vlogi v njem. Do odgovorov želi priti sam – ‘pomagaj mi, da mislim sam’.

Program je namenjen osnovnošolcem med 6 in 12 letom, ki so hodili v vrtec montessori in sedaj nimajo priložnosti nadaljevati v OŠ Montessori in tudi tistim, ki do sedaj še nimajo izkušnje z okoljem montessori in si želijo te čudovite izkušnje druženja in iskanja odgovorov na svoja nešteta vprašanja ZAKAJ in KAKO.

 • Program za najstnike (Skupnost 12 – 18)

(besedilo še pripravim. Trenutno tega programa še ne bomo izvajali)

 • Program za starše

Starši smo v dobi otrokovega razvoja zanj najpomembnejši steber. Vsak odraščajoč otrok ima v sebi težnjo po postati neodvisen, ustvarjalen in dober odrasel. Odrasli smo mu pri tem v vzgled. Štejejo naša dejanja in ne besede. Biti ‘pripravljen’ odrasel je v današnjem času zelo zahtevna odgovornost. Pri vlogi starševstva vam želimo stati ob strani. Nekajkrat letno organiziramo pogovorno skupino za starše, kjer se pogovarjamo o aktualnih temah starševstva. Pogosto so teme razdeljene glede na razvojno obdobje otroka.

 

Besedilo zgoraj spada v zavihek Popoldnevnice. Besedilo pod črto je objavljeno v vsakem zavihku posebej (zavihek Montessori 1-3 let, Montessori 3-6 let …).

 

 

Montessori od rojstva do 1 leta

Skupina DOJENČKI in MAMICE/očetje (0 -1)

(besedilo in termine zelo kmalu pripravim. Začetek bomo objavili kasneje. Izvajal se bo le na Vrhniki.)

 

 

Montessori 1– 3 let

SKUPINA OTROCI in STARŠi (1-3)

 

KAJ SO POPOLDNEVNICE 1-3?

So tedenska srečanja, kjer ima otrok priložnost, da v avtentično pripravljenem okolju montessori v interakciji z okoljem in vrstniki v polnosti razvija svojo osebnost. Starši mu ob tem stojite ob strani, hkrati pa pridobivate spodbude za življenje z otrokom doma in se gradite v svojem najpomembnejšem življenjskem poslanstvu – starševstvu.

 

KOMU JE NAMENJENA skupina otroci in starši 1-3?

Namenjena je otrokom od prvega do tretjega leta, skupaj z mamo ali očetom.

Glavni namen srečanj je pomoč staršem pri vzgoji in spodbudah svojih otrok.

Starši lahko odkrivate dobre načine za otrokov celostni razvoj. Prednost programa je tudi v tem, da starši dobite ideje, kako lahko živite z otrokom doma, kaj mu lahko ponudite, kako se z njim igrate, česa vse je otrok že sposoben, a tega doslej še niste opazili…

Spremljanje otroka oz. družine je individualno, zato so skupine majhne (max 6-8 otrok na enega asistenta montessori).

 

KDAJ in KJE POTEKAJO?

Prevideni so trije sklopi: jesenski (med oktobrom in decembrom), zimski (med januarjem in marcem) in pomladanski (med marcem in majem).

En sklop zajema 8 zaporednih tedenskih srečanj, razen v času praznikov in šolskih počitnic.

 

 • V Radovljici v GORENJSKI HIŠI OTROK na Kranjski cesti 4 (prvo nadstropje, desno)

Ob četrtkih od 16.45 do 18.15 (prvo srečanje bo 15. 10. 2020)

 

 • Na Vrhniki v VRHNIŠKI HIŠI OTROK na Robovi c. 27

Ob torkih od 17.00 do 18.30 (prvo srečanje bo 13. 10. 2020)

 

ZAKAJ JE OKOLJE MONTESSORI POMEMBNO ZA OTROKA?
Otrok v prvem obdobju svojega življenja (od rojstva do treh let) gradi temelje za ves svoj nadaljnji razvoj. V tem obdobju iz svojega okolja nezavedno vsrkava prav vse. Pri tem še ni sposoben ločevati med dobrim in slabim, zato je tako zelo pomembno kakšno okolje mu omogočamo.
V ospredju je močna potreba po gibanju – razvoju grobe motorike, razvoju govora, spoznavanju jezika. V tem obdobju spozna, da je samostojna osebnost, jasno pove »sam«, postavi se na noge, shodi; rituali ga pomirjajo in mu dajejo občutek varnosti, ta pa je osnova za celostni razvoj. Okolje Montessori spodbuja otrokovo samostojnost. Daje mu občutek spoštovanja, saj so vsi pripomočki prilagojeni njegovim zmožnostim in tudi njegovi telesni višini. Prostori so sodobno, estetsko in funkcionalno urejeni. So svetli in dajejo občutek odprtosti. Estetsko oblikovano in urejeno okolje podpira otrokov prirojen smisel za red in lepoto.

 

 

KAKO STE VKLJUČENI STARŠI?
Starši pridete v igralnico skupaj z otrokom. Med tem, ko otrok raziskuje in se igra, imate starši priložnost opazovati otroka in se uriti v prepoznavanju njegovih resničnih značilnosti in potreb. Pozorni smo na dejavnosti otroka, ob katerih razvija svoje spretnosti, koncentracijo, občutek za red, samostojnost, jezik. Opažanja tudi zapišemo.

 

Odrasli se skušamo držati v ozadju, smo čim manj opazni in moteči in s tem otrokom pustimo dovolj prostora za gibanje in raziskovanje.

Spoznali boste tudi načine, kako otroku omogočiti, da naredi sam (»Pomagaj mi, da naredim sam.« – vodilni citat Marie Montessori). Pri tem vam bomo v oporo pedagogi Montessori, občasno tudi terapevtka Montessori. Starši boste imeli tudi priložnost za izmenjavo izkušenj z drugimi starši v skupini. Prav izmenjava izkušenj pogosto najbolj bogati in hrabri.  Občasno boste straši povabljeni na debatno srečanje ali strokovno delavnico za starše, ki bo osredotočeno na določeno temo (npr. odvajanje od plenic, prehrana otroka, kako z otrokom živimo doma ipd.)

 

 

 

CENA POPOLDNEVNIC
Popoldnevnice so razdeljene na 3 sklope: jesenski (med oktobrom in decembrom), zimski (med januarjem in marcem) in pomladanski (med marcem in majem)

 

Vsak sklop zajema 8 srečanj.

 • Prijava na en sklop ..………. 130 EUR
 • Prijava na dva sklopa …….. 200 EUR
 • Priava na vse tri sklope …… 260 EURPrijava je potrjena s plačilom zneska na
Koda namena: EDUC
Namen: Montessori Popoldnevnice (npr.) 3-6 Radovljica oz. Vrhnika (napišite kraj ) za (ime otroka -obvezno)
TRR: SI56 0202 7001 2770 832
Naslov: Preprosto Montessori d.o.o., Pot k Trojici 15, 1360 Vrhnika

V primeru prijave na 2 ali 3 sklope je plačilo možno izvesti tudi v 2 obrokih. V tem primeru prijavo potrdite s plačilom enega sklopa in sicer 130 EUR. 2 obrok pa poravnate v naslednjem mesecu. Ob vključitvi drugega otroka iz iste družine velja 10% popust.

 

Cena poleg rednega programa za otroke in starše v avtentično pripravljenem okolju Montessori vključuje tudi:
– strokovno delavnico za starše
– 20 % popust pri udeležbi na dveh predavanjih za starše s terapevtko Montessori Edo Šteblaj

Če bo prijavljenih manj kakor 6 otrok, programa ne bomo izvajali.

 

Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov preprosto.popoldnevnice@gmail.com.

ali pokličite 041 481 777

 

 

 

Montessori 3-6 let

SKUPINA OTROCI (3-6)

 

KAJ SO POPOLDNEVNICE 3-6?
So tedenska srečanja, kjer ima otrok priložnost, da v avtentično pripravljenem okolju montessori v interakciji z okoljem in vrstniki v polnosti razvija svojo osebnost, odkriva svoje talente ter se sreča s svojimi vrstniki.

Samostojno lahko izbira med raznovrstnimi montessori materiali in dejavnostmi s področja vsakdanjega življenja, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti in umetnosti.

 

KOMU JE NAMENJENA skupina OTROCI 3-6?

Namenjena je otrokom starim 3 do 6 let, ki ne hodijo v vrtec Montessori ali sploh ne obiskujejo vrtca.

 

KDAJ in KJE POTEKAJO?

Prevideni so trije sklopi: jesenski (med oktobrom in decembrom), zimski (med januarjem in marcem) in pomladanski (med marcem in majem).

En sklop zajema 8 zaporednih tedenskih srečanj, razen v času praznikov in šolskih počitnic.

 

 • V Radovljici v GORENJSKI HIŠI OTROK na Kranjski cesti 4 (prvo nadstropje, desno)

Ob četrtkih od 16.45 do 18.15 (prvo srečanje bo 15. 10. 2020)

 

 • Na Vrhniki v VRHNIŠKI HIŠI OTROK na Robovi cesta 27

Ob torkih od 17.00 do 18.30 (prvo srečanje bo 13. 10. 2020)

 

 

ZAKAJ JE OKOLJE MONTESSORI POMEMBNO ZA OTROKA?
To je odlično okolje, kjer bo otrok v majhni (do 12 otrok) in starostno heterogeni skupini sovrstnikov spontano in na njemu najbolj naraven način razvijal socialne veščine in kognitivne sposobnosti. Opremljen s takšnimi znanji in veščinami, bo dobro pripravljen za suveren vstop v osnovno šolo.
Otroci v starosti od tri do šest let postopno prehajajo iz nezavednega posnemovalca, ko deluje predvsem srkajoči um, v zavednega delavca. Na osnovi konkretnih izkušenj v okolju in večkratnih ponovitev posamezne dejavnosti, bo otrok razvijal lastno voljo in počasi se mu bo prebujala sposobnost abstraktnega mišljenja in dolgoročnega spomina. V pripravljenem okolju montessori in po tem pedagoškem pristopu ima otrok zadovoljeno potrebo samostojnosti »Pomagaj mi, da naredim sam.« – vodilni citat Marie Montessori.
Torej okolje Montessori spodbuja otrokovo samostojnost. Daje mu občutek spoštovanja, saj so vsi pripomočki prilagojeni njegovim zmožnostim in tudi njegovi telesni višini. Prostori so sodobno, estetsko in funkcionalno urejeni. So svetli in dajejo občutek odprtosti. Estetsko oblikovano in urejeno okolje podpira otrokov prirojen smisel za red in lepoto.

 

NA KAKŠEN NAČIN BO OTROK VKLJUČEN V DEJAVNOST?
Srečanja bomo pričenjali s kratkim gibanjem, kar pomeni: nekaj vaj za razgibavanje možganov (brain-gym), ples, bansi, hoja po črti itd. Ne le nevroznanstvena spoznanja, tudi naše dolgoletne izkušnje spremljanja otrok in njihovega razvoja, so namreč pokazale, kako velika je povezava med gibanjem in razvojem možganov. Otrok bo po teh vajah bolj zbran, sposoben daljše koncentracije in pripravljen na intelektualne izzive.
Sledi individualno delo, ko otrok pod vodstvom izkušenega vzgojitelja v skrbno pripravljenem okolju Montessori lahko samostojno izbirali med raznovrstnimi materiali Montessori in dejavnostmi s področja vsakdanjega življenja, zaznavanja, matematike, jezika, znanosti in umetnosti.
Program je pripravljen tako, da otroku omogoča samostojnost pri izbiri dejavnosti in pri gibanju. Samostojen bo tudi pri izbiri, ali bo delal sam ali s prijateljem in koliko časa se bo ukvarjal s posamezno dejavnostjo. Delal bo v svojem ritmu in tako dolgo, kot potrebuje, da dejavnost zaključi.
Otroci zelo radi prispevajo k skupnosti. Zato vsak teden po razporedu eden od otrok na srečanje prinese in pripravi nekaj preprostega za skupni obed/malico. Tudi skupni obedi in drugi rituali dajejo otroku občutek varnosti.

 

KAKO STE VKLJUČENI STARŠI?
Otrok si v tem starostnem obdobju že želi krajše ločitve od staršev. S tem mu pomagamo in ga potrdimo v samostojnosti in mu tako krepimo samospoštovanje in samozavedanje. Zato pri programu za otroke 3 do 6 let starši niste prisotni. Starši imate pomembno vlogo pri tem, da otroka pripravite in ga z navdušenjem spodbudite, da bo enkrat tedensko nekaj časa lahko raziskoval brez vas in da ga boste potem spet prišli iskat.

Starši ste občasno povabljeni na debatno srečanje za starše, kjer ob izbranih temah raziskujemo kdo je otrok, kakšne so njegove značilnosti in potrebe v določenem obdobju razvoja, iskali odgovore na konkretna vprašanja, ki jih boste izpostavili starši iz svojega vsakdanjega življenja z otrokom, se učili kako z otrokom živimo doma in se spoznali s posameznim področjem in materiali, s katerimi rokujejo otroci v pripravljenem okolju montessori.

 

 

CENA POPOLDNEVNIC
Popoldnevnice so razdeljene na 3 sklope: jesenski (med oktobrom in decembrom), zimski (med januarjem in marcem) in pomladanski (med marcem in majem)

 

Vsak sklop zajema 8 srečanj.

 • Prijava na en sklop ..………. 130 EUR
 • Prijava na dva sklopa …….. 200 EUR
 • Priava na vse tri sklope …… 260 EURPrijava je potrjena s plačilom zneska na
Koda namena: EDUC
Namen: Montessori Popoldnevnice (npr.) 3-6 Radovljica oz. Vrhnika (napišite kraj ) za (ime otroka -obvezno)
TRR: SI56 0202 7001 2770 832
Naslov: Preprosto Montessori d.o.o., Pot k Trojici 15, 1360 Vrhnika

V primeru prijave na 2 ali 3 sklope je plačilo možno izvesti tudi v 2 obrokih. V tem primeru prijavo potrdite s plačilom enega sklopa in sicer 130 EUR. 2 obrok pa poravnate v naslednjem mesecu. Ob vključitvi drugega otroka iz iste družine velja 10% popust.

 

Cena poleg rednega programa za otroke in starše v avtentično pripravljenem okolju Montessori vključuje tudi:
– strokovno delavnico za starše
– 20 % popust pri udeležbi na dveh predavanjih za starše s terapevtko Montessori Edo Šteblaj

Če bo prijavljenih manj kakor 6 otrok, programa ne bomo izvajali.

 

Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov preprosto.popoldnevnice@gmail.com.

ali pokličite 041 481 777

 

 

 

Montessori 6-12 let

SKUPINA ŠOLARJI (6-12)

 

 

KOMU JE NAMENJENA skupina ŠOLARJI 6-12?

Namenjena je otrokom/osnovnošolcem med 6 in 12 letom, ki so hodili v vrtec montessori in sedaj nimajo priložnosti nadaljevati v OŠ Montessori in tudi tistim, ki do sedaj še nimajo izkušnje z okoljem montessori in si želijo te čudovite izkušnje druženja in iskanja odgovorov na svoja nešteta vprašanja ZAKAJ in KAKO.

ZAKAJ je izkušnja življenja in učenja po pristopu montessori za osnovnošolca dragocena in KAKO srečanja potekajo?

 

Osnovnošolsko okolje je namenjeno otrokom, starim od 6 do 12 let. Za osnovnošolce je običajno značilno, da so radovedni in radi delajo v majhnih skupinah mešanih starosti na različnih projektih, ki sprožijo domišljijo, vpletejo intelekt in razvijejo svoje sposobnosti razmišljanja. Projekti vključujejo geografijo, biologijo, zgodovino, jezik, matematiko, naravoslovje, glasbo in druge oblike umetniškega izražanja. Slišijo t.i. velike zgodbe, ki jim pomagajo razumeti povezanost vsega in jim odprejo pomembna vprašanja o svetu in svoji vlogi v njem.

Otroci presegajo meje učilnice. Znanje dopolnjujejo in organizirajo z obiski zunaj meja učilnice, da pridobijo resnična znanja iz virov skupnosti, kot so knjižnica, planetarij, botanični vrt, znanstveni center, tovarna, bolnišnica itd. Ta pristop spodbuja občutek povezanosti s človeštvom in spodbuja otrokovo naravno željo po prispevanju k svetu.

 

 

 

KDAJ in KJE POTEKAJO?

Prevideni so trije sklopi: jesenski (med oktobrom in decembrom), zimski (med januarjem in marcem) in pomladanski (med marcem in majem).

En sklop zajema 8 zaporednih tedenskih srečanj, razen v času praznikov in šolskih počitnic.

Eno srečanje traja min 2 šolski uri in max 3 šolske ure.

 

 • V Radovljici v GORENJSKI HIŠI OTROK na Kranjski cesti 4 (prvo nadstropje, desno)

Ob sredah od 17.00 do min 18.30 /max 19.15 (prvo srečanje bo 14. 10. 2020).

 

 • Na Vrhniki v VRHNIŠKI HIŠI OTROK na Robovi cesta 27

– ob torkih od 16.00 do 17.30/max 18.15  (prvo srečanje bo 13. 10. 2020).

 

 

CENA POPOLDNEVNIC
Popoldnevnice so razdeljene na 3 sklope: jesenski (med oktobrom in decembrom), zimski (med januarjem in marcem) in pomladanski (med marcem in majem)

 

Vsak sklop zajema 8 srečanj.

 • Prijava na en sklop ..………. 150 EUR
 • Prijava na dva sklopa …….. 220 EUR
 • Priava na vse tri sklope …… 280 EURPrijava je potrjena s plačilom zneska na
Koda namena: EDUC
Namen: Montessori Popoldnevnice (npr.) 3-6 Radovljica oz. Vrhnika (napišite kraj ) za (ime otroka -obvezno)
TRR: SI56 0202 7001 2770 832
Naslov: Preprosto Montessori d.o.o., Pot k Trojici 15, 1360 Vrhnika

V primeru prijave na 2 ali 3 sklope je plačilo možno izvesti tudi v 2 obrokih. V tem primeru prijavo potrdite s plačilom enega sklopa in sicer 130 EUR. 2 obrok pa poravnate v naslednjem mesecu. Ob vključitvi drugega otroka iz iste družine velja 10% popust.

 

Cena poleg rednega programa za otroke in starše v avtentično pripravljenem okolju Montessori vključuje tudi:
– strokovno delavnico za starše
– 20 % popust pri udeležbi na dveh predavanjih za starše s terapevtko Montessori Edo Šteblaj

Če bo prijavljenih manj kakor 6 otrok, programa ne bomo izvajali.

 

Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov preprosto.popoldnevnice@gmail.com.

ali pokličite 041 481 777

 

 

 

tega spodaj ne objavijo (moji zaznamki😉__________________

 

Najstniki (12 do 18 let)

6-12

– ob ponedeljkih od 13.45 do 15.15/max 16.00  (prvo srečanje bo 12. 10. 2020).

– ob četrtkih od 16.30 do 18.00/max 18.45  (prvo srečanje bo 15. 10. 2020).

– ob sobotah od 9.00 do 12.00 (prvo srečanje bo 13. 10. 2020) (prvo srečanje bo 17. 10. 2020).