Prosta delovna mesta – Vrhniška hiša otrok

V zasebnem vrtcu Montessori – VRHNIŠKA HIŠA OTROK 

RAZPISUJEMO dve DELOVNI MESTI 

Med čudovitimi sodelavci (otroki in odraslimi) in v lepem okolju.

 

»Vsega so me naučili otroci…« je večkrat izjavila dr. Maria Montessori


VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK v starostnem obdobju 1-3

ter

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA

 

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK v starostnem obdobju 1-3
Diploma montessori je zelo zaželena in je prednost ni pa zaenkrat absolutni pogoj. Kandidatka/kandidat mora imeti opravljeno vsaj osnovno izobraževanje iz pedagogike montessori, ali biti v procesu izobraževanja. 

Poleg poznavanja pedagogike montessori in razumevanje razvoja predšolskega otroka so nam zelo pomembne tudi osebnostne lastnosti.

Ker načrtujemo dolgoročno sodelovanje, bo seveda pričakovan tudi osebni interes za izobraževanje montessori in tudi sicer težnja po vseživljenjskem izobraževanju.

Trajanje zaposlitve: sprva za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Pričetek dela: junija ali avgusta 2024 (se dogovorimo na osebnem srečanju).

Delovni čas: Polni delovni čas, poskusna doba 6 mesecev.

Delovne izkušnje: Zaželene izkušnje dela s predšolskimi otroki ali dela z ljudmi; splošna gospodinjska opravila.

Znanje jezikov: zaželeno aktivno znanje angleškega ali drugega tujega jezika.

 

Kaj kandidatka/kandidat v naši hiši otrok lahko pričakuje:

Delujemo v prijateljskem kreativnem podpornem kolektivu, ki v središče postavlja individualnega otroka, zanj pripravlja in  neguje razvojno ustrezno, čisto, estetsko in zdravo fizično in socialno okolje. Smo most med otrokom, okoljem in družino.  Med seboj se dopolnjujemo in spodbujamo ter tako strokovno kot osebno krepimo.

Vrednote in lastnosti, ki nas vodijo pri našem delu so:

Spoštovanje vsakogar in vsega, ljubezen in skrb, prijaznost, empatičnost, strast, vedrina, predanost delu, zaupanje v vsakega posameznika, skrb za skupno dobro ter skrb za varno, urejeno trajnostno prihodnost.

 

Kakšnega sodelavca si želimo?

Osebo s prijetnimi osebnostnimi lastnosti, ki je delovna, fleksibilna, vedra. Je optimistična in se zaveda, da  z našim poslanstvom nosimo veliko družbeno odgovornost, tudi glede naše trajnostne prihodnosti, se zaveda, da smo zelo pomemben steber družbe prihodnosti. 

Rada ima red in lepo ter varno, spodbudno vzgojno okolje. 

Oseba, ki izkazuje pozitiven in ljubeč odnos do otrok, zna pritegniti otroka in voditi skupino/oddelek. Ima pozitivno naravnano sodelovanje in komunikacijo z otroki , s sodelavci, s starši. Je prilagodljiva, potrpežljiva in vzdržljiva, ter se lahko sooča s stresnimi situacijami,  Je zanesljiva in dosledna. 

Pomembno se ji zdi prispevati k ugledu ustanove s profesionalnim vedenjem in vedenjem v skladu z bontonom. 

Če ste se prepoznali, da bi si želeli delovati na ta način, skupaj z nami rasti in hkrati dajati,

Vas prisrčno vabimo, da se javite na naš razpis. Ta je pogoj, da se v nadaljevanju osebno srečamo in se bolje spoznamo.

 
Prijava je mogoča do: nedelje, 5.5.2024
 
Način prijave kandidatovpisno vlogo z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljite na naslov preprostomontessori@gmail.com.

 

Prijava na delovno mesto naj vsebuje:  
osebne in kontaktne podatke (e -naslov, telefonska številka), fotografijo, dokazila o izobrazbi, življenjepis, motivacijsko pismo (obrazložitev zakaj bi vas to delo privlačilo). V primeru sodelovanja boste priskrbeli tudi  dokazilo o nekaznovanosti.

 

 

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK- pomočnik vzgojitelja v starostnem obdobju 1-3


Montessori izobrazba je zelo zaželena in je prednost ni pa absolutni pogoj. Kandidatka/kandidat mora imeti osnovno poznavanje pedagogike montessori in interes za nadaljnje izobraževanje. 

Poleg poznavanja pedagogije montessori in razumevanje razvoja predšolskega otroka so nam zelo pomembne tudi osebnostne lastnosti.

Trajanje zaposlitve: za določen čas do poletja 2025

Pričetek dela: junija ali avgusta 2024 (se dogovorimo na osebnem srečanju).

Delovni čas: Polni delovni čas z možnostjo krajšega delovnega časa, poskusna doba 6 mesecev.

Delovne izkušnje: Zaželene izkušnje dela s predšolskimi otroki ali dela z ljudmi; splošna gospodinjska opravila.

Znanje jezikov: zaželeno aktivno znanje angleškega ali drugega tujega jezika.

Kaj kandidatka/kandidat v naši hiši otrok lahko pričakuje:

Delujemo v prijateljskem kreativnem podpornem kolektivu, ki v središče postavlja individualnega otroka, zanj pripravlja in  neguje razvojno ustrezno, čisto, estetsko in zdravo fizično in socialno okolje. Smo most med otrokom, okoljem in družino.  Med seboj se dopolnjujemo in spodbujamo ter tako strokovno kot osebno krepimo.

Vrednote in lastnosti, ki nas vodijo pri našem delu so:

Spoštovanje vsakogar in vsega, ljubezen in skrb, prijaznost, empatičnost, strast, vedrina, predanost delu, zaupanje v vsakega posameznika, skrb za skupno dobro ter skrb za varno, urejeno trajnostno prihodnost.

 

Kakšnega sodelavca si želimo?

Osebo s prijetnimi osebnostnimi lastnosti, ki je delovna, fleksibilna, vedra. Je optimistična in se zaveda, da  z našim poslanstvom nosimo veliko družbeno odgovornost, tudi glede naše trajnostne prihodnosti, se zaveda, da smo zelo pomemben steber družbe prihodnosti. 

Rada ima red in lepo ter varno, spodbudno vzgojno okolje. 

Oseba, ki izkazuje pozitiven in ljubeč odnos do otrok, zna pritegniti otroka in voditi skupino/oddelek. Ima pozitivno naravnano sodelovanje in komunikacijo z otroki , s sodelavci, s starši. Je prilagodljiva, potrpežljiva in vzdržljiva, ter se lahko sooča s stresnimi situacijami,  Je zanesljiva in dosledna. 

Pomembno se ji zdi prispevati k ugledu ustanove s profesionalnim vedenjem in vedenjem v skladu z bontonom. 

Če ste se prepoznali, da bi si želeli delovati na ta način, skupaj z nami rasti in hkrati dajati,

Vas prisrčno vabimo, da se javite na naš razpis. Ta je pogoj, da se v nadaljevanju osebno srečamo in se bolje spoznamo.

 
Prijava je mogoča do: nedelje, 5.5.2024
 
Način prijave kandidatovpisno vlogo z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljite na naslov preprostomontessori@gmail.com.

 

Prijava na delovno mesto naj vsebuje:
osebne in kontaktne podatke (e -naslov, telefonska številka), fotografijo, dokazila o izobrazbi, življenjepis, motivacijsko pismo (obrazložitev zakaj bi vas to delo privlačilo). V primeru sodelovanja boste priskrbeli tudi  dokazilo o nekaznovanosti.